Gå til indhold

Uledsagede

Vi skal gribe nuet

Børn på flugt er børn i krise – og de skal mødes med den rette pædagogfaglighed. Nyt forskningsprojekt sætter nu ord på syv principper, som definerer dansk asylpædagogik

7. juni 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Når uledsagede børn og unge lander i Danmark, har de brug for pædagogisk støtte til at holde fokus på nuet – og de har brug for forudsigelighed i hverdagen. For børn på flugt er børn i krise – og de har svært ved at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Samtidig kan mødet med den nye kultur betyde, at de mister noget af det, de før mestrede.

Derfor skal børnene mødes med en pædagogisk tilgang, der skaber tryghed og samtidig inddrager deres egne ressourcer. Det fremgår af et nyt forskningsprojekt ‘Asylpædagogik i Røde Kors’, som for første gang sætter ord på mange års erfaring med pædagogik for børn i asylsystemet.

Det er Roskilde Universitetscenter, Professionshøjskolen UCC og Røde Kors, der står bag rapporten, der bygger på en lang række interviews med bl.a. socialpædagoger, ledere og lærere, som arbejder med at modtage flygtningebørn. De fortæller bl.a., hvordan nogle helt særlige ting, præger arbejdet med flygtningebørn: Børnene er stærkt påvirkede af flugtoplevelser og den usikre situation, de befinder sig i. De taler mange forskellige sprog. Antallet af børn skifter fra dag til dag. Og børnene og deres forældre skal måske ikke blive i Danmark.

Det er de vilkår, der danner grundlaget for den pædagogik, der nu er beskrevet i forskningsrapporten.

Dyrk børnenes nysgerrighed

I rapporten beskrives de syv principper, der definerer dansk asylpædagogik. Principperne skal ses om overordnede værdier, som kan være med til at skabe tryghed for nyankomne børn, så de får lov til at være børn igen. Det handler om at kunne gribe nuet sammen med børnene og give dem alt det, der skal til, for at de kan genvinde deres naturlige nysgerrighed og lysten til at lære nyt.

De syv principper for asylpædagogik er:

  1. Asylpædagogik skaber på samme tid forudsigelighed og fokus på nuet
  2. Asylpædagogik tager udgangspunkt i barnets ressourcer og erfaringer
  3. Asylpædagogik arbejder ud fra en mangfoldighed af metodiske tilgange, hvor barnets nysgerrighed og aktive medvirken sættes i centrum
  4. Asylpædagogik inddrager og bearbejder de forskellige kulturelle erfaringer og forståelser, børnene bringer med ind i fællesskabet
  5. Asylpædagogik er myndiggørende og understøtter barnets demokratiske handlekompetence og kritiske stillingtagen
  6. Asylpædagogik er præget af et bredt sprogbegreb med respekt for og styrkelse af børnenes mangfoldige måder at kommunikere på.
  7. Asylpædagogik inddrager systematisk barnets forældre/ledsagerrelationer i en ligeværdig udveksling med udgangspunkt i de voksnes ressourcer.

En medarbejders fortælling

I rapporten ‘Asylpædagogik i Røde Kors’ indgår flere udsagn fra interviewede medarbejdere – som fx nedenstående citat:

‘Pædagogikken handler meget om indlevelse og forståelse for folks livssituation – og anerkendelse. Jeg oplever, at der stilles nogle andre krav og forventninger til barnet. At man måske må være mere barn her. Man bliver et helt menneske af at lege, og der er rigtig mange sociale kompetencer i det og at forstå ‘spilleregler’ i det hele taget. Og det tænker jeg, at der er rigtig meget rum til her. At man leger for at lege. Så kan man sige, at man leger for at lære – men man leger for at lære om livet. Det, tænker jeg, er meget asylpædagogik; at der er tid og ro til at være barn.’

Bliv medlem