Gå til indhold

Arbejdsmiljø

TRIO-samarbejdet skal styrkes

I kreds Østjylland skal 20 nye arbejdsmiljøambassadører være med til at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. I starten af juni stod de i spidsen for en arbejdsmiljøkonference i Århus, hvor 175 ledere og tillidsvalgte satte fokus på TRIO-samarbejdet.

27. juni 2017

Artikel
Web-foto-ledere.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Kissen Møller Hansen

Hvordan styrker vi indsatsen for et bedre arbejdsmiljø? Det var temaet på en konference i Kreds Østjylland den 6. juni, hvor 175 ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet på Koldkærgård Konferencecenter for at sætte fokus på arbejdsmiljøet og TRIO-samarbejdet på de socialpædagogiske arbejdspladser i Østjylland.

Bag arrangementet stod 20 nye arbejdsmiljøambassadører, alle arbejdsmiljørepræsentanter, som kredsen gerne vil have til at spille en mere central rolle - både når det handler om det lokale arbejdsmiljøarbejde, men også i samarbejdet med kredsen.

- Vi tror på, at en god arbejdsmiljørepræsentant skaber balance i arbejdsmiljøet. Derfor har vi i forbindelse med vores store satsning her i foråret 2017, arbejdsmiljøprojektet AMbassadørR, valgt at lade de 20 ambassadører samarbejde med kredsen om at arrangere den arbejdsmiljøkonference, vi holder i dag. Og jeg er da stolt over at se, at så mange er mødt op – det svarer til næsten en tredjedel af alle de TRIO’er, som Kreds Østjylland har registreret rundt om på kredsens arbejdspladser, sagde kredsformand Gert Landergren Due, da han åbnede konferencen.

Tættere kontakt til AMR

Baggrunden for at satse særligt på arbejdsmiljørepræsentanterne er ifølge Gert Landergren Due, at de ofte er den bedste indgang til viden og praksiserfaring, når det handler om netop arbejdsmiljø.

- Vores tilgang er, at den bedste vej til at finde løsninger er at spørge dem, der rent faktisk kender svarene. Alle vores dygtige AMR’er ude på arbejdspladserne har en nøglerolle i at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø – og vi vil i kredsen gerne have en endnu tættere kontakt til AMR’erne. Her håber vi, at ambassadørerne kan være med til at styrke samarbejdet.

På konferencen kunne deltagerne både opleve humoristiske oplæg om bøvl og arbejdsglæde, få input til hvordan man tænker etik ind i arbejdsmiljøarbejdet – og kaste sig ud i drøftelser på kryds og tværs i et såkaldt Open Space arrangement, hvor TRIO’erne kunne dele viden og erfaringer med hinanden.

Ledere godt repræsenteret

Knap en tredjedel af konferencedeltagerne var ledere – og for mange af dem gav dagen gode konkrete input til, hvordan man styrker og strukturerer det daglige lokale TRIO-samarbejde.

- Helt overordnet ser jeg lidt dagen som et wake-up call, hvor det overordnede budskab er, at det er os, der kan gøre noget ved fremtiden. Det er os, der skal være med til at bestemme, hvordan fremtiden og arbejdsmiljøet skal se ud – og vi skal bruge den stemme, vi har. Det, synes jeg, er vigtigt at holde sig for øje og huske på, siger Jill Enoch, afdelingsleder på Miniinstitutionen Sølyst i Risskov.

Hun har selv rigtig gode erfaringer med TRIO-samarbejdet i hverdagen.

- Hos os har vi kørt et TRIO-samarbejde de sidste 3-4 år. Vi holder faste kvartalsmøder, og vi arbejder ud fra et arbejdsmiljø årshjul, hvor vi løbende tager fat på de aktuelle udfordringer, der er fx omkring psykisk arbejdsmiljø, magtanvendelser, sygemeldinger eller det fysiske arbejdsmiljø.

Behov for lokalt samarbejde

Ikke mindst fordi Sølyst er en del af en stor organisation, Børnecentret, med sammenlagt knap 300 medarbejdere, er der et stort behov for også at holde fast i det lokale arbejdsmiljøarbejde, fortæller Jill Enoch.

- De andre indsatser i vores organisation er fx dagtilbud, og der har vi som døgntilbud nogle helt andre arbejdsmiljøproblematikker, som vi er nødt til at håndtere lokalt. Derfor betyder TRIO-samarbejdet meget. I hverdagen ses vi jo ikke altid så ofte, men fordi vi mødes fast, TR, AMR og afdelingsledere, kan vi løbende tage temperaturen på, hvordan det kører på de tre afdelinger inden for vores felt. Og så kan AMR og TR efterfølgende melde tilbage til deres grupper og medarbejderne.

Tydelig rollefordeling

En anden af de ledere, som deltog i arbejdsmiljøkonferencen, er Grete Jørgensen. Hun er til daglig afdelingsleder i Bostøtte og Botilbud Handicap i Favrskov kommune, hvor man stadig er i gang med at tænke TRIO-tankegangen ind i hverdagen.

- Vi er opmærksomme på mulighederne i TRIO-samarbejdet, og vi har tidligere været afsted sammen til TRIO-konference, dvs. AMR, TR g leder. Vi kan godt se ideen i at have et fælles afsæt omkring arbejdsmiljøarbejdet – og når vi deltager i en konference som den i Århus, bliver vi kun bekræftet i, at arbejdsmiljø er et fælles ansvar på arbejdspladsen, siger hun.

I Favrskov prioriterer man også at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen MED-udvalget, fortæller Grete Jørgensen.

- Selvom vi ikke har et formaliseret TRIO-samarbejde, så har vi indarbejdet en praksis om, at vores TR deltager i arbejdsmiljøgruppens arbejde, ligesom jeg som leder også mødes regelmæssigt med min AMR. I det hele taget forsøger vi at opbygge en arbejdsmiljøkultur i organisationen, hvor vi griber fat i hinanden, hvis der er noget, så vi kan håndtere tingende løbende. Og vi gør rigtig meget ud af at gøre det tydeligt for alle medarbejdere, hvilke ansvarsområder og opgaver, der ligger hos hhv. TR, AMR og områdeledere, så ingen er i tvivl om rollefordelingen i de tre ben.

Du kan læse mere om Kreds Østjyllands arbejdsmiljøprojekt og de 20 arbejdsmiljøambassadører i den kommende udgave af fagbladet Socialpædagogen.

Bliv medlem