Gå til indhold

Beskæftigelse

Tænk socialpæda­gogikken ind

Regeringen vil til efteråret spille ud med et forslag til en ny beskæftigelsesindsats. Socialpædagogerne har en række forslag, der handler om at bruge socialpædagogikken til at skabe sammenhæng i indsatsen

4. juli 2017

Artikel
RB_Hoeskoven_stoette_B.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Rasmus Baaner

Beskæftigelsesindsatsen og den socialpædagogiske indsats skal i langt højere grad tænkes sammen. Sådan lyder det fra Socialpædagogerne, der har givet regeringen en række forslag til at forbedre og forenkle reglerne i Lov om Aktive Beskæftigelsesindsats, LAB.

- I denne sammenhæng er målet at få flere ledige med særlige behov på fode, siger Michael Madsen, der som forbundskasserer og medlem af Socialpædagogernes forretningsudvalg har særligt fokus på beskæftigelsesområdet. Han understreger, at Socialpædagogernes primære fokus er de forsikrede i A-kassen, men at der også er basis for at tænke bredere.

Michael Madsen mener, at der er behov for en styrket indsats over for ledige med andre udfordringer end ledighed, fx psykisk sårbare unge, hjemløse og mennesker med enten sindslidelser, misbrug eller fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

- Den socialpædagogiske indsats er ofte nøglen til at få beskæftigelsesindsatsen til at lykkes, som når en ung, sårbar mor fx har brug for støtte til forældrerollen for at få overskud til at komme i beskæftigelse. Men der er brug for en langt mere koordineret og helhedsorienteret indsats, siger Michael Madsen. 

For at nå den langsigtede målsætning om, at borgeren skal være aktivitets- eller jobparat, er der i nogle tilfælde brug for at borgeren i en periode får ’helle’, så vedkommende fx kan koncentrere sig om botræning, misbrugsbehandling eller forældrerollen

Michael Madsen, forbundskasserer, Socialpædagogerne

Forslag om stand-by-ordning

Socialpædagogerne foreslår, at der i højere grad bliver mulighed for at dispensere for fx aktiveringskrav gennem en såkaldt stand-by-ordning, hvor man i en periode på op til to år ikke er omfattet af alle regler om møder, skriftlig dokumentation, tidsfrister etc. Endvidere skal alle ledige med særlige behov have tilbud om én personlig, tværgående handlingsplan og en socialpædagogisk støtteperson, som arbejder fleksibelt og tværfagligt.

- Det er vigtigt at indsatsen spiller sammen på tværs af sektorerne, så beskæftigelsesindsatsen ikke kommer til at spænde ben for den socialpædagogiske indsats, siger Michael Madsen.

Som eksempel på uhensigtsmæssige situationer nævner han en ung, sårbar mor, der i samråd med en støttekontaktperson fokuserer alle sine ressourcer på barnet, indtil hun får brev om, at hun risikerer at miste kontanthjælpen, fordi hun er udeblevet fra et møde på Jobcentret. Hvorefter fokus går fra barn til økonomi. Eller en tidligere hjemløs, der midt i et botræningsforløb risikerer at blive smidt ud af lejligheden, fordi kontanthjælpen er stoppet.

Langsigtede mål

- For at nå den langsigtede målsætning om, at borgeren skal være aktivitets- eller jobparat, er der i nogle tilfælde brug for at borgeren i en periode får ’helle’, så vedkommende fx kan koncentrere sig om botræning, misbrugsbehandling eller forældrerollen, siger Michael Madsen.

Han understreger samtidig, at borgeren i stand-by-perioden ikke skal overlades til sig selv, men netop tilbydes målrettet socialpædagogisk støtte.

Socialpædagogerne har sendt forslagene til Beskæftigelsesministeriet. Sammen med de andre forbund i LO har Socialpædagogerne også sendt en række andre forslag, der skal gavne forsikrede ledige i a-kasserne.

Bliv medlem