Gå til indhold

Faglige selskaber

Sådan kan TR bruge de faglige selskaber

Tre ud af Socialpædagogernes seks nye faglige selskaber er i luften – og de sidste tre følger i efteråret. Læs her, hvad du kan bruge de nye faglige selskaber til som TR

21. juni 2017

Artikel
triodag1.jpg

Forfattere: Marie Dissing Sandahl og Line Freja Rasmussen

Foto: Kissen Møller Hansen

Er du TR på en arbejdsplads, der arbejder med udsatte børn og unge, mennesker med sindslidelser eller voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser på botilbud eller i eget hjem, har Socialpædagogerne indmeldt dig og dine kolleger i et fagligt selskab.

Det har vi gjort, fordi en af de helt centrale målsætninger for Socialpædagogernes Landsforbund er at understøtte udviklingen af den socialpædagogiske faglighed. De faglige selskaber er Socialpædagogernes nye tilbud om videns-netværk, der skal være med til at udvikle medlemmernes kompetencer, den socialpædagogiske praksis og synliggøre faget. 

Hvad er min rolle som TR i de faglige selskaber?

Næsten alle medlemmer af Socialpædagogerne bliver tilknyttet et fagligt selskab. Ud over at være tilknyttet et primært fagligt selskab på baggrund af arbejdspladstypen, er der også mulighed for at tilvælge et ekstra fagligt selskab. For mange medlemmer vil dette være interessant, da der findes mange overlappende borgergrupper og indsatser, hvor medlemmerne kunne have glæde af, at være i flere selskaber.

Læs mere om de faglige selskaber

Find flere informationer om de faglige selskaber på

www.fagligeselskaber.sl.dk

Som TR kan du være med til at styrke den lokale tilstedeværelse og synlighed af de faglige selskaber bl.a. ved at sprede nyheder, informere om baggrunden for initiativet og mulighederne i det nye tilbud.

Derudover er du velkommen til at kontakte kredsen, hvis du har spørgsmål til arbejdspladsens tilknytning til et selskab eller har konkrete ideer eller ønsker til, hvordan de faglige selskaber kan bruges på arbejdspladsen.

Hvad kan jeg som TR bruge de faglige selskaber til?

  • Kun for medlemmer!

Faglige selskaber er et eksklusivt tilbud til medlemmer og en faglig fordel ved medlemsskabet af socialpædagogernes Landsforbund.  Dette er endnu et godt argument for at vælge Socialpædagogerne som fagforening.

  • Lettere adgang til viden

Som TR kan du som alle andre medlemmer bruge de faglige selskaber til at holde dig opdateret om dit fag og dele viden om de socialpædagogiske indsatser. Det er altså også din adgang til viden om faget og de nyeste tendenser, metoder og redskaber indenfor dit område.

  • Redskab som faglig indpisker

Som TR kan du bruge de faglige selskaber i rollen som faglig indpisker på arbejdspladsen. Gennem de faglige selskaber kan du hente inspiration til at sætte faget på dagsordenen på din arbejdsplads og sikre gode socialpædagogiske perspektiver i den faglige diskussion.

Hvad er et fagligt selskab?

Kernen i de faglige selskaber er vidensdeling og erfaringsudveksling omkring et socialpædagogisk speciale. Derfor er selskaberne opdelt efter arbejdsområde eller borgergruppe og ikke efter, om man er leder, TR eller AMR.

I hvert fagligt selskab vil der fremover blive arrangeret en årlig konference, to lokale temamøder og udkomme en dybdefaglig artikel eller et webinar om et specifikt emne indenfor selskabets faglige område. Til at tilrettelægge de mange aktiviteter er der nedsat en koordinationsgruppe bestående af 10 medlemmer udpeget af kredsene. Koordinationsgruppen er en arbejdsgruppe, der sikrer, at indholdet i selskabet er relevant for praksis bl.a. ved at bringe ideer fra selskabets øvrige medlemmer ind i gruppen.

Ca. 25.000 medlemmer er nu budt velkommen i et af tre faglige selskaber: Fagligt selskab om udsatte børn og unge, fagligt selskab om mennesker med sindslidelser eller fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder. Se boksen for et overblik alle faglige selskaber.

De seks faglige selskaber

  1. Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser – er startet

  2. Fagligt selskab om udsatte børn og unge - er startet

  3. Om mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i boenheder - er startet

  4. Om marginaliserede og socialt udsatte voksne -starter september 2017

  5. Om uddannelses-beskæftigelses og aktivitets udbud - starter november/december 2017

  6. Om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser - starter februar/marts 2018
Bliv medlem