Gå til indhold

OK 2018

Så starter optakten til overenskomsten

Selvom de formelle overenskomstforhandlinger først starter sidst på året, så er det nu, at medlemmerne har mulighed for at få indflydelse på udtagelsen af krav. Og du som TR spiller en nøglerolle, lyder det fra forbundskasserer Michael Madsen

8. juni 2017

Artikel
RM_michael-madsenB.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Ricky John Molloy

Hvad skal være Socialpædagogernes krav til overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte i 2018? Det spørgsmål skal besvares i de kommende måneder, når medlemmer og kredse udtager krav til forhandlinger og dermed peger på, hvad der er de vigtigste udfordringer at få løst i socialpædagogernes arbejdsliv.

Socialpædagogerne søsætter i disse dage en stor OK 2018-kampagne, som tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser spiller en stor rolle i. De skal være med til at sikre, at alle medlemmer får muligheden for at føle sig hørt af forbundet og samtidig komme med konkrete indspark til udtagelsen af krav, lyder det fra forbundskasserer Michael Madsen.

– Tillidsrepræsentanterne er jo vores hjørnesten i kontakten med medlemmerne, og de spiller en uvurderlig rolle igennem hele processen med overenskomstforhandlingerne. Det er på den enkelte arbejdsplads, at dialogen skal tages, for det er jo dér, at man ved, hvor skoen trykker, og hvilke temaer der dermed skal fylde ved overenskomstforhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere, siger han.

De overordnede temaer for processen med at udtage OK-kravene er løn, pension, efteruddannelse, arbejdsmiljø, muligheden for en fritvalgs-ordning samt medindflydelse på arbejdspladsen – men alle indspark er velkomne, understreger Michael Madsen. Konkret modtager alle TR’er en pakke med materialer til OK-kampagnen, som bl.a. indeholder postkort, som medlemmerne opfordres til at udfylde med egne ønsker til overenskomsten, og som TR kan sende tilbage i en frankeret svarkuvert. Postkortene findes også på www.sl.dk/postkort

Del i konfliktkassen

Det er først i slutningen af september, at Socialpædagogernes 10 kredse formelt skal indsende de udtagne krav til endelig godkendelse i hovedbestyrelsen, hvilket fører til et naturligt stop for OK-kampagnens første fase. Men tillidsrepræsentanterne har i samme periode også en anden vigtig opgave, slår Michael Madsen fast.

– Optakten til overenskomstforhandlingerne er en gylden mulighed til at hverve medlemmer og måske få overbevist den sidste kollega på arbejdspladsen om de fordele, det giver at være med i et stærkt fagligt fællesskab. For med hver overenskomstforhandling er der jo på papiret en risiko for, at vi ender i konflikt med enten lockout eller strejke, og man skal altså være medlem for at kunne få støtte fra Socialpædagogerne og del i konfliktmidlerne ikke mindst, siger han.

Hovedbestyrelsen fastsætter snarest skæringsdatoen for, hvornår man skal have meldt sig ind for at være berettiget til konfliktmidler.


Læs mere om OK 2018 på www.sl.dk/ok18

Send Socialpædagogerne et postkort og fortæl, hvad der er det vigtigste i dit arbejdsliv - og hvad dine ønsker til overenskomsten er.

Bliv medlem