Gå til indhold

anbragte børn

Nyt udvalg skal sikre bedre overgang

Aarhus kommune inddrager Socialpædagogerne i indsatsen for at sikre anbragte unge en bedre overgang til voksenlivet. Nu skal et udvalg undersøge, hvor knasterne opstår, når de unge anbragte fylder 18

8. juni 2017

Artikel
Gert-1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

- Inddrag os fagprofessionelle, som arbejder med de unge anbragte til hverdag, i visitationsprocessen. Sådan lød opfordringen til Aarhus kommune fra Socialpædagogerne Østjyllands formand, Gert Landergren Due, efter at tv-dokumentaren ’Mors lille dreng på egne ben’ afslørede, at kommunen havde overordentlig svært ved at håndtere Jørns overgang fra barn til voksen i forvaltningsmæssig forstand.

Og det tilbud greb kommunen: Nu har socialrådmand Thomas Medom (SF) sammen med Socialpædagogerne og Dansk Socialrådgiverforening taget initiativ til at nedsætte et udvalg, der skal undersøge, hvorfor overgangen fra barn til voksen volder problemer for mange udsatte og handicappede unge.

Den faglige vurdering skal i centrum
Socialpædagogerne Østjylland har foreslået, at man laver et forsøg med en langt blødere overgangsordning for unge fra 15-25 år, så der i god tid bliver taget hånd om skiftet fra barn til voksentilværelsen. Og kredsen har kaldt på en undersøgelse af, hvordan visitationen fungerer.

- Problemet er, at de socialpædagoger, der arbejder på området og kender til de unge vi taler om, ikke kommer nok til orde i visitationsprocessen. Det betyder, at vi ser en ”sags-virkelighed”, som slet ikke hænger sammen med den rigtige virkelighed. Det er mit indtryk, at visitationen nogle gange mere er et spørgsmål om økonomistyring end om en faglig vurdering.  Nu får vi, som har fingeren på pulsen, en rolle i processen, og det er vigtigt, for visitationen skal primært baseres på en faglig vurdering, siger kredsformand Gert Landergren Due.

Det nye udvalg skal undersøge, hvorfor overgangen fra barn til voksen ikke fungerer og komme med anbefalinger til, hvordan kommunen kan blive bedre til at skabe sammenhæng i overgangen og en mere sikker visitation til de rette tilbud. Samtidig skal udvalget kigge generelt på visitationsproceduren på voksenhandicapområdet. Udvalget består af både embedsmænd, fagprofessionelle og repræsentanter fra faglige organisationer og bruger/pårørende-foreninger.

Peger på løsninger
Gert Landergren Due glæder sig over, at kommunen har taget Socialpædagogernes forslag til sig og inddrager fagforeningen.

- Vi har presset på for det her, og jeg synes, det er en stor succes, at vi nu inddrages. Det viser, at det lønner sig, når vi som fagforening melder ud, når noget er galt og så samtidig er med til at anvise, hvordan man kan lave om på det. Det er et godt eksempel på vores løsningsorienterede tilgang.  Jeg synes, det er udtryk for en erkendelse af et problem og udtryk for at, kommunen regner os for en partner, der kan være med til at løse de her ting.

Bliv medlem