Gå til indhold

Læserbrev

Hvorfor er der ikke gjort noget?

30. juni 2017

Artikel

Forfatter: Af Finn Thomsen

Jeg blev fanget af overskriften i OK-temaet i Socialpædagogen den 9. juni under titlen ‘Aftenarbejde udhuler pensionen’.

Hvad nyt kunne der være i det tema? Vores pensionsforhold har jo mange gange været emne i OK-forhandlingerne.

Stor var min forbavselse, da jeg kunne læse, at forskudt arbejdstid ikke optjener pension! Og så så jeg, at artiklen bl.a. indeholder et interview med medlemschefen i PKA – hvilket fik mig til at undre mig over, hvorfor Socialpædagogerne ikke har fået dette misforhold rettet for længst! Det har vel ikke været ukendt for jer på de bonede gulve?

Hvordan i alverden kan det være, at I bringer denne artikel i Socialpædagogen, som om det er en nyhed for jer – eller i hvert fald uden at kommentere det på anden måde end Benny Andersens begrundelse med, at ‘det er en vigtig problemstilling’ og ‘det er medlemmerne, der udtager kravene’ (ved OK). Hvordan vil I forklare for os almindelige medlemmer, at vi er blevet snydt for rigtig mange penge? (det skal lige nævnes, at jeg er pensionist, men har arbejdet på døgninstitution med skiftende vagter i 27 år).

Er jeg uforstående? Ja! Er der andre, der har svært ved at fatte dette? Mon ikke! Tager jeg fejl? Vær venlig at oplyse mig, og fortæl mig sandheden!


Kære Finn Thomsen

Af Benny Andersen, forbundsformand

Traditionelt har aften- og nattillæg ikke været pensionsgivende på det kommunale og regionale område.  Det er ikke nogen nyhed.

Det er samtidig dyrt, at gøre aften- og nattillæggene pensionsgivende. Derfor er det ikke noget, der kan gøres fra den ene dag til den anden, og det er i sagens natur heller ikke noget, vi selv bestemmer. Vi skal være enige med arbejdsgiverne. 

Hvis der skal rettes op på skævheden, vil det derfor være et spørgsmål om at skulle prioritere inden for den ramme, vi har til rådighed for forhandlingerne. Skal midlerne anvendes til forhøjelse af grundlønninger, forhøjelse af den generelle pensionsprocent – eller skal nogle af midlerne gå til at gøre aften- og nattillæggene pensionsgivende?

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015, havde vi muligheden for at prioriter at gøre aften- og nattillæggene pensionsgivende for ansatte i regionerne. I første om gang med 3 pct. Så vi er kommet i gang.

Vi vil gerne fortsætte og brede det ud til det kommunale område, men i sidste ende er der som sagt tale om en diskussion om, hvad vi skal prioritere. Derfor er det et vigtigt spørgsmål i medlemsdebatten forud for de kommende forhandlinger.

Bliv medlem