Gå til indhold

Familiepleje

Familieplejere fik penge for manglende ferie

Socialpædagogerne har vundet sager for to familieplejere, der hverken fik ferie eller feriepenge. Til sammen har familieplejerne fået omkring 40.000 kroner

18. juni 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Du har jo ikke holdt ferie på det tidspunkt, hvor vi sagde, du skulle holde den. Så nu kan du hverken få ferie eller feriepenge.

Sådan lød en kommunes budskab groft sagt til to familieplejere, men så gik Socialpædagogerne ind i sagen.

- Vi mente ikke, at kommunen havde overholdt reglerne omkring varsling af ferie, der fx indebærer, at arbejdsgiveren skal varsle hovedferien tre måneder i forvejen, hvis arbejdsgiveren vil bestemme, hvornår den skal holdes, siger faglig konsulent Poul Erik Thomsen fra Socialpædagogerne Østjylland.

Endvidere mente Socialpædagogerne ikke, at reglerne for at gøre indsigelse var overholdt. Eksempelvis havde familieplejerne gjort indsigelse og pr. mail svaret, at det ikke passede at holde ferie på det tidspunkt, hvor kommunen sagde, at ferien skulle holdes - men mailen blev aldrig besvaret.

Ny praksis

Socialpædagogerne klagede på vegne af familieplejerne. Først til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bl.a. tager sig af feriesager. Her fik Socialpædagogerne medhold, men så klagede kommunen til Ankestyrelsen, der også gav Socialpædagogerne medhold, og så fik de to familieplejere udbetalt feriepenge for tilsammen omkring 40.000 kroner.

Nu har kommunen ændret praksis omkring varsling af ferie, så det bl.a. bliver mere tydeligt, hvordan familieplejerne kan gøre indsigelse, hvis de ikke er enig med kommunen om, hvornår ferien skal holdes.

Poul Erik Thomsen vurderer, at sagen også kan få betydning for andre familieplejere, der har behov for at holde ferie på et bestemt tidspunkt – enten fordi de planlægger en ferie uden plejebørnene eller af andre årsager.

- Sagen viser, at kommunerne skal overholde reglerne for varsling, og at det ellers kan nytte noget at klage, siger han.

Hvis du selv er i tvivl om, hvorvidt kommunen har overholdt reglerne for varsling, eller du har andre spørgsmål omkring ferie, kan du kontakte din kreds.

Læs mere om familieplejeres ret til ferie

Bliv medlem