Gå til indhold

Familiepleje

Familieplejekonsulenter kiggede fremad

Hvad er fremtiden for familieplejekonsulenterne? Og hvad er den bedste metode til at understøtte familieplejerne? Sådan lød nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret på konference for familieplejekonsulenter

11. juni 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

’Familieplejekonsulenternes fremtid er lysende.’ ’For mig at se er familieplejekonsulenter fremtiden.’ Sådan lød budskabet fra først Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen og dernæst Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt.

I maj var 160 familieplejekonsulenter samlet til en konference i Odense, der var arrangeret af Socialpædagogernes netværk for familieplejekonsulenter, og her blev der kigget i krystalkuglen: Hvad er faggruppens fremtid? Og hvad er den bedste metode til at understøtte familieplejerne?

Baggrunden for de to næstformænds udmelding er, at familiepleje vinder frem som anbringelsesform, og der derfor kommer børn i familiepleje som tidligere ville være blevet anbragt et andet sted. Og det indebærer et voksende behov for støtte til familieplejerne.

Præcis hvordan familieplejekonsulenterne i fremtiden skal understøtte familieplejerne, var de to fagforeningsrepræsentanter dog ikke enige om.

Ressourcecentre

Socialpædagogerne ser gerne, at der bliver etableret ressourcecentre på fx døgninstitutioner, hvor familieplejerne har én indgang til supervision, netværk, uddannelse og råd og vejledning.
- Og ressourcecentrene bliver i vores øjne også et sted for jer, sagde Verne Pedersen til familieplejekonsulenterne.

Niels Christian Barkholt advarede derimod om, at det i hans øjne er en fejl at tro, at man kan løse problemerne ved at flytte dem ud af kommunen. I stedet talt han bl.a. om fordelene ved, at familieplejekonsulenterne holder til på forvaltningen, så der kan være et tæt og godt samarbejde mellem sagsbehandlere og familieplejekonsulenter. 
Forslaget om etablering af ressourcecentrene fik en blandet modtagelse fra familieplejekonsulenterne i salen. Nogle så det som en vej til styrkelse af fagligheden, andre var mere skeptiske. Én påpegede, at det allervigtigste er, at familieplejekonsulenterne kommer ud i plejefamilierne.

- Det at have en relation og et kendskab til den enkelte familie betyder rigtig meget. Det er fint nok at have en vision om mere efteruddannelse, men hvis familieplejerne ikke har den tryghed, der gør, at de kan sige: ’Lige nu er det svært,’ så nytter det ikke noget, sagde hun, og så udbyggede Verne Pedersen tanken om ressourcecentre:

- Meningen med ressourcecentrene er fortsat, at I skal udføre det arbejde, I er eksperter i. I skal fortsat ud i marken. Det handler ikke om, at I skal sidde mere på kontor, men når I gør det, skal I være sammen med den øvrige ekspertise på området. Målet er at styrke en koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i barnets behov. Og jeg vil også godt sige, at vi ikke er 100 procent færdige med at udvikle ideen om ressourcecentre. Vi vil meget gerne have input fra jer.

Store forskelle

I paneldebatten om familieplejekonsulenternes fremtid deltog også repræsentanter for forskellige kommuner, og det stod hurtigt klart, at der i dag er store forskelle på den rolle familieplejekonsulenterne spiller. Vordingborg har eksempelvis prioriteret at ansætte flere sagsbehandlere og færre familieplejekonsulenter, mens Horsens lægger stor vægt på familieplejekonsulenternes funktion.  Familiechef Ebbe Knabe fortalte, at Horsens Kommune er gået fra at have 60 pct. familieplejeanbragte for fire år siden til i år at have 75 pct. familieplejeanbragte.

- Og det lykkes vi kun med, fordi vi har nogle rigtig gode familieplejekonsulenter. Der er økonomi i at ansætte flere sagsbehandlere, men der er også økonomi i at ansætte flere familieplejekonsulenter til at understøtte anbringelserne, sagde han.

Konferencen for familieplejekonsulenter blev den sidste som Socialpædagogerne kun afholder for familieplejekonsulenter, da der fremover skal afholdes konferencer for en bredere medlemsskare i Fagligt Selskab om Udsatte Børn og Unge.

Bliv medlem