Gå til indhold

Psykiatri

Det må aldrig være med livet som indsats

Jeg er dybt berørt – og kan kun gentage, at det aldrig må være med livet som indsats, at vi går på arbejde. Sådan lyder reaktionen fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen på DR dokumentaren ’Dræbt i tjenesten’.

7. juni 2017

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

- Det gør ondt i hjertet at se, hvordan en socialpædagog på tragisk vis mistede livet, mens hun passede sit arbejde. Det burde ikke kunne ske – og det bør ikke kunne ske. For ingen skal gå på arbejde med følelsen af, at de sætter livet på spil. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen, der som mange andre var dybt berørt efter at have set DR dokumentaren ’Dræbt i tjenesten’ tirsdag aften.

I programmet fortælles historien om, hvordan socialpædagog Judy Meiniche Simonsen i februar 2012 blev dræbt af knivstik af en borger på bostedet Blåkærgård. Programmet sætter fokus på de forhold, der ligger til grund for drabet og ser nærmere på de arbejdsvilkår, medarbejderne har på bosteder og forsorgshjem.

- Når jeg ser den her udsendelse, bliver jeg desværre bekræftet i, at der stadig er brug for et markant løft på området. Vi har længe kæmpet for sikkerhed og tryghed for de ansatte – og for at sikre, at psykisk syge borgere får de rette og nødvendige tilbud. Og det arbejde fortsætter vi med – det har vores fulde fokus. For det må aldrig være en del af en socialpædagogs arbejdsliv, at det kan være farligt at gå på arbejde, siger Benny Andersen.

Forstår frustrationerne

Han udtrykker samtidig stor forståelse over for den frustration, mange medlemmer giver udtryk for, når de oplever en presset hverdag inden for psykiatrien.

- Jeg ved godt, at det nogle gange kan være svært at få øje på, hvad vi som forbund gør for at sikre ordentlige arbejdsvilkår, når man på egen krop oplever, at tingene ikke er blevet bedre. Men selvom det ikke altid er synligt, så har vi sat massivt ind på området – og det bliver vi ved med. Vi har fx holdt flere møder med ministre og andre politikere om, hvordan man kan forbedre forholdene inden for psykiatrien. Vi har bidraget til en national handlingsplan mod vold – og vi har været med til at sætte tydelige aftryk på den generelle voldsforebyggende indsats, som politikerne har vedtaget.

Klare anbefalinger fra Socialpædagogerne

Ifølge Benny Andersen har Socialpædagogerne flere konkrete bud på, hvad der skal til for at sikre ordentlige rammer inden for psykiatrien, hvilket er helt afgørende for, at man kan øge sikkerheden og trygheden for medarbejderne – og sikre, at psykisk sårbare mennesker får den rette hjælp.

- Der skal være et bedre samspil mellem de regionale og kommunale systemer, så vi sikrer en helhedsorienteret indsats, hvor alle får den hjælp, de har brug for. Borgere, der ikke er færdigbehandlet i behandlingspsykiatrien, skal ikke udskrives til socialpsykiatrien – og der skal tages hånd om misbrugsbehandlingen, fordi vi ved, at misbrug er et væsentligt problem i forhold til sikkerheden på botilbuddene.

Men vel vidende, at disse rammer langt fra altid er på plads, så kan man også gøre meget på den enkelte arbejdsplads, vurderer Benny Andersen. Det handler bl.a. om at tænke i arbejdsrutiner, sikkerhedsprocedurer og forebyggende tiltag.

- At sikre et godt og trygt arbejdsmiljø er en meget vigtig ledelsesopgave i hverdagen. Det handler bl.a. om at sørge for, at der altid er personale nok, så ingen arbejder alene, hvor det er uforsvarligt. Det handler også om at sikre de rette kompetencer og den rette faglighed blandt personalet – og iværksætte de nødvendige tiltag for sikkerheden som fx alarmer, systematiske procedurer for forebyggelse af vold og trusler og løbende risikovurderinger.

Handlingsplan til voldsforebyggelse

For nylig vedtog Folketinget en ny lov om at oprette nye rehabiliterende psykiatriske afdelinger til mennesker med svære psykiatriske lidelser og udadreagerende adfærd, og disse nye enheder er en del af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, som partierne bag satspuljen blev enige om i efteråret 2016.

I aftalen er der også afsat ca. 124 mio. kr. til en generel voldsforebyggende indsats på botilbudsområdet. Handlingsplanen indeholder bl.a. initiativer som et styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og de sociale tilsyn, etableringen af et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, et fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug – og styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning.

- Socialpædagogerne har sat adskillige vigtige fingeraftryk på de initiativer, der nu med politisk opbakning skal være med til at sikre et kompetenceløft af de ansatte, forbedre arbejdsmiljøet og styrke samarbejdet mellem den regionale psykiatri, kommunerne og botilbuddene. Men ingen skal være i tvivl om, at vi hele tiden presser på over for de ansvarlige – regering, regioner og kommuner – for at få alle parter til at leve op til løfterne og intentionerne om at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne, siger Benny Andersen.

 

Bliv medlem