Gå til indhold

OK 2018

Det har været en øjenåbner

Vi fik fokus på, hvad der skal til for at smelte flere kulturer sammen, fortæller Marianne Ulsøe, hjemmevejleder og AMR på Voksenstøtten på Socialt Rehabiliteringscenter Esbjerg

7. juni 2017

Artikel
OJ_marianne-ulsoeB.jpg

Forfatter: Fortalt til Jens Nielsen

Foto: Ole Joern / Red Star

Baggrunden for SPARK-processen var, at der et år efter sammenlægningen af fem afdelinger var udfordringer i forhold til at håndtere forandringer i organisationen og udførelsen af kerneopgaven. Usikkerheden kunne også ses i samarbejdet i triaden mellem ledelse, AMR og TR. Vi ønskede derfor SPARK-konsulentbistand til at fokusere på triadens roller og forventninger – og dermed være med til at fremme det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i afdelingen. Det var ud fra et forandringsønske om at blive bedre til at løfte i flok og en arbejdsplads, som rummer vi-følelsen.

Vi valgte, at det skulle være TRIO’en, der skulle være omdrejningspunktet i processen, og det har været super godt, og vi har fået fantastisk udbytte af forløbet. Vi har fået de teoretiske elementer på plads og forudsætningerne for at forstå de ting, der er i spil, og den dynamik, vi har i triaden.

Processen startede i august 2016 og har kørt hen over vinteren med fem møder, og den er lige afsluttet, men med en aftale om at følge op senere på året. Alle de modeller og plancher, vi har arbejdet med, har hele tiden været tilgængelige for alle medarbejdere, og det har været dem, vi som TRIO har arbejdet med i de fire team.

Vi arbejdede bl.a. med Tuckmans fem udviklingsfaser, der handler om, hvordan et team organiserer sig, og om den dynamik og de processer, et team gennemgår. Fx er det vigtigt at give plads til den ‘sorg’, nogen føler over at skulle sige farvel til den gamle måde at arbejde på. I sidste ende skal teamet finde et fælles fundament og nogle fælles værdier, men udviklingen er i vores fire team sket i forskellige tempi – og det er helt naturligt.   

Sideløbende har vi også kørt en ‘lytteproces’, hvor ønsker og problemstillinger er kommet frem, og hvor vi så i TRIO’en har kunnet se på, hvad der kan løses nu og her, og hvad der skal løses på sigt. Konkret har det foregået sådan, at der på møderne i teamene har været rum til, at medarbejderne kommer til orde og bidrager med deres oplevelser på konstruktiv vis. Og der er altså kommet mange ting frem, som vi måske ellers ikke havde hørt. I nogle team har det første møde været uden ledelsen, som så efterfølgende er kommet med og har haft mulighed for at svare. Og jeg synes, at det alt i alt har været en meget demokratisk proces.

Hele SPARK-forløbet har vist os, at det ikke er bare sådan lige, når vi i triaden skal samarbejde og ønsker at fremstå som et vi. Fem forskellige kulturer og deres værdier skal plantes om og finde frem til et fælles fundament. Og det har klart været en øjenåbner for os at få viden om, hvad der skal til, for at det kan lykkes. Jeg må virkelig rose SPARK-konsulenten. Det har været en lærerig proces. SPARK har støttet os, så vi i dag fremstår mere som en enhed – og ja, jeg kan varmt anbefale andre at bruge den her mulighed.

 


 

Et SPARK i den rigtige retning

På hver deres arbejdsplads har Marianne Ulsøe og Charline Amdisen Bossen som henholdsvis AMR og leder haft god glæde af et SPARK-forløb, der har givet det psykiske arbejdsmiljø et løft og har givet arbejdspladserne viden om, hvad det kræver at få forandringer til at lykkes.

Bliv medlem