Gå til indhold

Fagbøger

Bogomtaler 30. juni 2017

30. juni 2017

Artikel

Robust – Lær at mestre modgang

Af Eva Hertz

I hver femte jobannonce målrettet pædagoger – herunder socialpædagoger – anvendes ordet robust. Det skrev nærværende fagblad for nylig, og den udbredte efterspørgsel på ‘fysisk og mentalt robuste medarbejdere og ledere’ er også afsættet for denne bog. Hvem vil ikke gerne kunne sige ja til at være robust, spørges der på bogens bagside – hvorefter læseren bliver lovet, at forfatteren, psykolog Eva Hertz, vil kradse lidt i den pæne overflade af vores opfattelse af begrebet ‘mental robusthed’. Eva Hertz opfordrer til at stoppe op og tænke sig om. Med de krav om vækst, effektivitet og præstation, vi dagligt er udsat for, er vi i fuld fart på vej ud over en kant. Den mentale robusthed, vi afkræves, kan ingen levere på lang sigt uden at blive syge og i værste fald dø af det, lyder budskabet. Men selvom Eva Hertz således har et samfundskritisk budskab, er bogen også fyldt med metoder, man kan bruge på individ-niveau. Hun beskriver en række robusthedsfaktorer som fx positive følelser og positive relationer – og nogle praktiske øvelser, man kan bruge til at træne dem. I forhold til positive følelser handler det fx om hver aften at nedskrive tre positive ting, man har oplevet i løbet af dagen for derved at give dem mere opmærksomhed.


Gyldendal Business, 200 sider, 300 kr. 

Når professioner samarbejder – praksis med udsatte børn og unge

Af Cecilie K. Moesby-Jensen (red)

Her er en bog til såvel kommende som erfarne socialpædagoger, der interesserer sig for det svære, men nødvendige tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn, unge og familier. For dialogen mellem forskellige fagfolk som socialpædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker går ikke altid let. Hvem gør hvad? Hvad med videndeling? Og hvordan sikres det, at opgaverne ikke blot sendes frem og tilbage mellem de involverede fagfolk i en uendelighed? Der er tale om en antologi redigeret af cand.scient.soc og ph.d. Cecilie K. Moesby-Jensen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet med bidrag fra en række forskellige forskere. De to første kapitler er en introduktion til det tværprofessionelle samarbejde – de otte næste handler på forskellig vis om samarbejdets kontekst og praksis. Her er der både fokus på det sociale område og på andre områder som fx skoleområdet og det pædagogisk-psykologiske rådgivningsområde. Kapitlerne bærer overskrifter som: ‘Vidensformer og følelser i professionelle relationer’, ‘Enighedens slagside’ og ‘Lydighedsetik og bureaukratisk grusomhed’. 


Forlaget Samfundslitteratur, 278 sider, 298 kr.

God videreuddannelse – med transfer, balance og praksisnært projektarbejde

Af Erik Laursen og Nikolaj Stegeager (red)

Hvad skal der til for at få et effektivt og udbytterigt efteruddannelsesforløb? Det spørgsmål bliver rejst i denne bog sammen med underspørgsmål som: Hvordan bruger jeg mine erfaringer fra mit arbejdsliv til at fremme min læring? Hvordan kan det, jeg lærer på uddannelsen, få liv uden for undervisningslokalet? Hvordan kan jeg involvere min arbejdsplads i mit uddannelsesforløb? Bogen er især til socialpædagoger (og andre), der skal – eller allerede er – i gang med at tage en master eller en diplomuddannelse, og den består af otte kapitler med overskrifter som: ‘Den studerende praktiker’, ‘Mødet mellem den erfarne praktiker og uddannelsen’ og ‘Forskning i egen praksis – projektarbejde som brobygger mellem uddannelse og arbejde,. Kapitlerne har forskellige forfattere (nogle står bag flere), men alle afsluttes med samme spørgsmål, nemlig: Hvad kan du som studerende gøre? Her bliver det meget konkret, og den studerende får specifikke værktøjer som fx en refleksiv logbog, en opskrift på ak-tionsforskning eller en guide til refleksion over emne, problem og resultat. Forfatterne er alle ansat på Aalborg Universitet.


Forlaget Samfundslitteratur, 158 sider, 259 kr.

Dialogmetoden – et samtaleredskab for mennesker med funktionsnedsættelser

Af Lykke Borup

Dialogmetoden kan få mennesker med funktionsnedsættelse til at fortælle om deres erfaringer med og refleksioner over livet, uden at der bliver lagt ord i munden på dem. Sådan beskrives denne bog på bagsiden, hvor det præciseres, at metoden kan anvendes af alle, der ønsker at give mennesker med funktionsnedsættelse en stemme. Metoden er udviklet i Fritids- og Ungdomsklubben Lavuk af socialpædagog Mia Eversby i samarbejde med kolleger og klubbens unge. Kernen er et såkaldt dialogmøde, hvor deltagerne giver udtryk for holdninger og tanker om et bestemt emne som fx fritid, arbejde eller kærlighed. Dialogmødet er bygget op efter en fast struktur, der bl.a. indeholder en relationsrunde, hvor deltagerne fortæller, hvordan deres dag er gået, og hvordan de har det på dagen. Herefter bruger man spørgsmålskort, som deltagerne læser op for hinanden og besvarer. Til emnet fritid kan spørgsmålene fx lyde: Hvad betyder ordet fritid for dig? Vil du fortælle, hvad du laver i din fritid? Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? I bogen præsenteres dialogmetoden trin-for-trin, ligesom man kan læse om oplevelsen af at deltage i et dialogmøde.   


Lavuk, 65 sider, 200 kr. inkl. forsendelse.

Bliv medlem