Gå til indhold

OK 2018

Arbejdsmiljø: fortsæt de gode takter

Det psykiske arbejdsmiljø kom i søgelyset ved overenskomstforhandlingerne i 2015, og det affødte ud over mere fokus på arbejdsmiljø også SPARK-projektet. Arbejdet bærer frugt, og skal målrettes mere i fremtiden, mener Socialpædagogernes formand

7. juni 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Det psykiske arbejdsmiljø var og er ikke lige godt på alle socialpædagogiske arbejdspladser. Og ved de sidste overenskomstforhandlinger på det offentlige område blev Socialpædagogerne og arbejdsgiverne enige om at sætte fokus på problemerne og hjælpe med løsningerne ved oprettelsen af SPARK-projektet.

Det var vigtigt, og der har helt klart vist sig at være behov for indsatsen, mener Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Både de konkrete gode råd og besøgene på enkelte arbejdspladser fra SPARK-konsulenterne, men også ovehovedet at begynde at snakke om psykisk arbejdsmiljø, mener formanden.

– Det var vigtigt og godt, at både KL og de lokale arbejdsgivere fik øjnene op for vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø, og at vi har en fælles interesse her. At lykkes med arbejdet gør socialpædagoger glade, og det sikrer, at borgerne har det bedst muligt, og det er fremragende, når vi kan understøtte det gennem overenskomster i enighed med arbejdsgiverne. At investere i gladere og dygtigere medarbejdere og mere tilfredse borgere er et regnestykke, der altid går i plus, siger han.

Han peger bl.a. på den arbejdsmiljøundersøgelse, som Socialpædagogerne lavede omkring årsskiftet, og som eksempelvis viste, at flere medlemmer trives på arbejdet, og færre oplever mobning.

– Det er især TRIO’erne på de enkelte arbejdspladser, som har gjort et kæmpe stykke arbejde, og i fremtiden ser jeg, at TRIO’erne kommer til at spille en endnu større rolle, siger Benny Andersen.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 kommer arbejdsmiljøet også til at spille en hovedrolle, lyder det fra socialpædagogernes formand: Det kan give god mening at fortsætte det fælles SPARK-projekt og måske skræddersy det endnu mere til de enkelte socialpædagogiske brancher eller arbejdspladstyper. Og der skal også være mere fokus på, hvordan den socialpædagogiske faglighed kan sættes i spil i arbejdsmiljøindsatsen, lyder det fra Benny Andersen.

– Men det er også hele tiden vigtigt at holde fokus på, at vi ikke skal reparere nogle skader, som kommunerne skulle have taget ansvaret for, for det er ikke meningen, påpeger han.

Fakta om SPARK

SPARK blev etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som del af OK 2015 for med en fælles indsats at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

I perioden maj 2016 til maj 2017 har SPARK haft 33 forløb på socialpædagogiske arbejdspladser. De har søgt om støtte til indsatsen inden for et eller flere (og oftest to) af følgende temaer: Forandringer, arbejdets indhold og planlægning/organisering, samarbejde samt vold og trusler.

De fleste projekter har haft fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med forandringer, men også arbejdets indhold fylder blandt ansøgerne – ofte i kombination med forandringer. Vold og trusler har været i fokus i seks forløb, mens problemer i samarbejdet har været emnet for fire projekter.

Kilde: SPARK-sekretariatet. Læs mere på www.vpt.dk/spark

Bliv medlem