Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Ambassadører skal styrke TRIO-samarbejdet

20 AMR’er er udpeget som arbejdsmiljøambassadører i Kreds Østjylland for at styrke TRIO-samarbejdet på kredsens arbejdspladser. De har bl.a. stået for en arbejdsmiljøkonference for tillidsvalgte og ledere, som blev afholdt i Århus tirsdag den 6. juni

8. juni 2017

Artikel
triodag1.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Kissen Møller Hansen

Hvordan styrker vi indsatsen for et bedre arbejdsmiljø? Det var temaet på en konference i Kreds Østjylland den 6. juni, hvor 175 ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet for at sætte fokus på arbejdsmiljøet og TRIO-samarbejdet på de socialpædagogiske arbejdspladser i Østjylland.

Bag arrangementet stod 20 nye arbejdsmiljøambassadører, alle arbejdsmiljørepræsentanter, som kredsen gerne vil have til at spille en mere central rolle - både når det handler om det lokale arbejdsmiljøarbejde, men også i samarbejdet med kredsen.

- Vi tror på, at en god arbejdsmiljørepræsentant skaber balance i arbejdsmiljøet. Derfor har vi i forbindelse med vores store satsning her i foråret 2017, arbejdsmiljøprojektet AMbassadørR, valgt at lade de 20 ambassadører samarbejde med kredsen om at arrangere den arbejdsmiljøkonference, vi holder i dag. Og jeg er da stolt over at se, at 175 deltagere er mødt op – det svarer til næsten en tredjedel af alle de TRIO’er, som Kreds Østjylland har registreret rundt om på kredsens arbejdspladser, lød det fra kredsformand Gert Landergren Due, som var første mand på podiet på konferencen.

Tættere kontakt til AMR

Baggrunden for at satse særligt på arbejdsmiljørepræsentanterne er ifølge Gert Landergren Due, at de ofte er den bedste indgang til viden og praksiserfaring, når det handler om netop arbejdsmiljø.

- Vores tilgang er, at den bedste vej til at finde løsninger er at spørge dem, der rent faktisk kender svarene. Alle vores dygtige AMR’er ude på arbejdspladserne har en nøglerolle i at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø – og vi vil i kredsen gerne have en endnu tættere kontakt til AMR’erne. Her håber vi, at ambassadørerne kan være med til at styrke samarbejdet.

Brug os noget mere

En af de 20 ambassadører er Lars Stüker, som er AMR i Bofællesskaberne Hasselager. Han meldte sig som ambassadør for at bakke op om tanken om et styrket samarbejde mellem kredsen og arbejdsmiljørepræsentanterne – og for at sætte AMR’en mere i spil i TRIO-samarbejdet.

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg håber da, at jeg som arbejdsmiljøambassadør kan være med til at give kredsen et mere nuanceret billede af den dagligdag, vi oplever som AMR’er.  I dag er det jo lidt sådan, at man kun møder kredsen, når man er til intro som nyvalgt AMR – men jeg synes da bestemt, at vi skal meget mere i spil. For i takt med, at enhederne bliver større, og tillidsrepræsentanterne skal dække flere områder, så står vi som AMR’er jo midt i det hele og har en rigtig god føling med, hvad der sker i hverdagen. Så vi skal da bruges meget mere, lyder det fra Lars Stüker. 

Vores rolle er vigtig

Også Kathrine Mikkelsen meldte sig som ambassadør, da Socialpædagogerne Østjylland sidste efterår søsatte kredsens arbejdsmiljøprojekt og for alvor satte fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle. Hun er til daglig socialpædagog og AMR i Specialbørnehaven Lucernevej i Randers – og er især glad for at have fået et nyt stærkt netværk.

- Vi er nok lidt underkendt mange steder os AMR’ere, men vores rolle er jo vigtig, fordi vi har et tæt samarbejde med både ledere og tillidsrepræsentanter i forhold til arbejdsmiljøet. Så jeg er rigtig glad for, at man fra kredsens side nu synliggør AMR’ens arbejde noget mere – og at vi nu har etableret et godt netværk af arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af både kommuner og arbejdspladser i kredsen. Samtidig er jeg forholdsvis nyvalgt som AMR, så i projektet her er jeg blevet meget klogere på Socialpædagogerne som organisation – og på min egen rolle som AMR. Og det styrker jo mit arbejde i hverdagen, siger Kathrine Mikkelsen.

I det kommende nummer af fagbladet Socialpædagogen kan du læse mere om Kreds Østjyllands arbejdsmiljøprojekt og konferencen i Århus. 

Bliv medlem