Gå til indhold

ledelseskommission

Spørgeskemaundersøgelse på vej

Ledelseskommissionen gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ledere i næste uge

18. maj 2017

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

I alt 50.000 tilfældigt udvalgte ledere får en invitation til at deltage i deres e-boks, så hold øje med den i nærmeste fremtid.

Formålet med undersøgelsen er at kvalificere Ledelseskommissionens anbefalinger og den generelle debat om, hvor og hvordan offentlig ledelse kan udvikles og forbedres. Undersøgelsen skal give svar på, hvad der kendetegner offentlige ledere i Danmark og give et billede af ledernes vilkår, barrierer og muligheder for at udøve god ledelse. Benny Andersen opfordrer ledermedlemmer, der modtager et spørgeskema, til at deltage i undersøgelsen.

- Det er en god chance for at give sin stemme til kende. Det er rigtig vigtigt, at kommissionen får indspark fra jer, der står i forreste linje derude på arbejdspladserne og har den daglige kontakt til borgerne, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen som selv har givet input til udformningen af undersøgelsen via Ledelseskommissionens følgegruppe, hvor Socialpædagogerne er repræsenteret.

Dem, der ikke modtager et spørgeskema, kan bidrage med input på anden vis. På Ledelseskommissionens hjemmeside opfordres alle offentlige ledere til at bidrage til erfaringsudvekslingen og dele deres erfaringer ved at skrive et blogindlæg.

Du kan også bidrage til debatten via de sociale medier. Følg Ledelseskommissionen på  facebook og twitter.

På ledelseskommissionens hjemmeside kan du også få et overblik over arrangementer og møder og finde en række artikler om offentlig ledelse læs mere på ledelseskom.dk

Bliv medlem