Gå til indhold

Erfaringsudveksling

Sådan forebygger de vold på Orion

Vold som udtryksform har udgivet temahæftet ‘Vold og magt og når det ikke går så galt’, der videregiver erfaringerne med voldsforebyggelse og konflikthåndtering fra bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion

11. maj 2017

Artikel
RM-orionB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Ricky John Molloy

En indsats, hvor det lykkes at give mennesker, hvis liv er præget af håbløshed, kaos og afmagt, mere håb, kontrol og muligheder, er den stærkeste voldsforebyggelse og konflikthåndtering.

Sådan lyder et af budskaberne i temahæftet ‘Vold og magt og når det ikke går så galt’, der netop er udgivet af Vold som Udtryksform.

Her kan man læse om tilgangen til voldsforebyggelse og konflikthåndtering på bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion, der har til huse på adresser i Hillerød og Nivå.

Temahæftet indeholder både meget konkrete eksempler på situationer, hvor konflikter blev afværget – og generelle refleksioner om, hvad der skal til.

Erfaringer i overskrifter

  1. På det overordnede plan opsummeres Orions erfaringer således:
  2. Vold opstår mellem mennesker, det er ikke noget, der ‘bor’ i den enkelte.
  3. Om en konflikt udvikler sig i voldelig retning, afhænger af, hvordan man bliver mødt, og hvordan der responderes.
  4. Konflikter skal ikke for enhver pris undgås, de kan være lærerige for alle.
  5. Det generelle leve- og arbejdsmiljø er altafgørende, og det gælder både det relationelle og de fysiske rammer.
  6. At bevæge sig væk fra at sætte grænser, statuere eksempler og overholde (for mange) regler, giver færre konfrontationer og uhensigtsmæssige konflikter.
  7. Et miljø, som prioriterer læring og refleksion, og som fokuserer på før, under og efter, giver mindre vold – og det er aldrig noget, der må køre ‘på rutinen’.
  8. At bearbejde svære episoder sammen er en helt nødvendig omsorg for den eller de ‘ramte’. Det modvirker afmagt og/eller forråelse, og det skaber uundværlig fælles læring.
  9. Uden en god normering og en kultur, der prioriterer refleksion og dialog, går det ikke.

Et konkret eksempel på konfliktnedtrapning er en situation, hvor en beboer bliver meget vred og aggressiv, fordi der er udsolgt af de hjemmebagte boller, der ellers hører med til morgenmaden. Han får tilbudt en portion havregryn i stedet, men det får ham bare til at råbe og skælde ud. Flere medarbejdere prøver en af gangen at komme i dialog med beboeren, og hvis det ikke lykkes, trækker de sig tilbage.

På et tidspunkt siger en af dem: ‘Kunne vi gøre noget andet? Hvis du har lyst til en bolle nu, hvad så med at gå op til bageren på hjørnet, så du kan købe en?’ Det er beboeren med på og situationen opløses. Bagefter forklarer medarbejderen:

– Denne situation kunne have udviklet sig, for beboeren var virkelig vred. Hvis den første eller den anden medarbejder, som prøvede at gribe ind i situationen, havde været insisterende og fastholdende, ville konflikten være blevet optrappet. Beboeren viste i sin respons selv, hvad der kunne bruges i situationen. Nemlig et forslag, der fokuserede på andre muligheder og udvidede handlerummet, i stedet for at holde fast i det, der ikke kunne lade sig gøre.


Temahæftet kan downloades via www.kortlink.dk/qgcb

Arbejdet med voldsforebyggelse på Orion har tidligere været beskrevet i Socialpædagogen nr. 20/2016 i artiklen ‘Personlig tilgang nedtrapper konflikter’.

Bliv medlem