Gå til indhold

Familiepleje

Randers plejefamilier accepterer ny lønmodel

Ud af Randers Kommunes 141 plejefamilier har 138 valgt at acceptere ny lønmodel. Men de gør det, fordi de ikke har haft andet valg, lyder det fra Socialpædagogerne i Østjylland, hvor man fastholder kritikken af forløbet

23. maj 2017

Artikel
CB_ben-på-trappe.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Efter adskillige måneder med protester, demonstrationer, møder og heftig debat har langt størstedelen af Randers Kommunes plejefamilier nu valgt at acceptere en ny lønmodel. I alt har 138 ud af 141 plejefamilier valgt at underskrive en kontrakt med kommunen og dermed fortsætte som plejefamilie på nye vilkår.

Den nye honoreringsmodel betyder, at kommunens vederlag til plejefamilier ikke længere bliver vurderet år for år, men i stedet bliver beregnet ud fra en vurdering af, hvor ressourcekrævende barnet i gennemsnit forventes at være i den årrække, han/hun skal bo hos plejefamilien.

I Socialpædagogerne Østjylland er kredsformand Gert Landergren Due ikke overrasket over resultatet.

- De her familier har jo været taget som gidsler af kommunen. Og jeg vurderer helt klart, at den primære grund til, at så mange alligevel har valgt at acceptere den nye vederlagsmodel, er, at de har knyttet sig til deres plejebørn og ikke ønsker, at det på nogen måde skal ramme disse børn og unge, som har brug for trygge, stabile rammer, siger han.

Kommunen har ikke lyttet

I hele forløbet – siden Randers Kommune i efteråret 2016 første gang varslede en ny honoreringsmodel – har Gert Landergren Due og kredsen været stærkt utilfreds med kommunens håndtering af sagen. Først og fremmest fordi familieplejerne blev sat ned i vederlag, uden at sagsbehandlerne havde mødt og vurderet barnet, og uden at familieplejerne havde fået mulighed for at udtale sig om barnet.

- Men på trods af stærk kritik fra både os og plejefamilierne selv føler jeg på ingen måde, at Randers Kommune har lavet de faglige vurderinger, der skulle give rygdækning til at sætte så mange plejefamilier ned i løn. Vi har i hvert fald ikke set noget dokumentation for, at de har kigget sagerne ordentligt igennem, indhentet nye vurderinger og lavet de nødvendige handleplaner i samtlige sager, siger Gert Landergren Due.

Fagligheden i fare

Han frygter, at mange af plejefamilierne ikke ønsker at tage nye plejebørn for kommunen, når de har afsluttet de børn, de har nu. Og det kan gå hårdt ud over kvaliteten og fagligheden.

- Vi ved, at Randers Kommune er en af de kommuner, hvor man anbringer flest børn og unge i familiepleje – og vi ved, at de har mange ret komplicerede sager, der kræver høj faglighed. Og sker der det, at de stærke fagligt kvalificerede plejefamilier siger nej tak til nye anbringelser, så kan kommunen gøre to ting. De kan enten sikre nogle ordentlige lønvilkår – eller de kan tage plejefamilier ind, som ikke er så velkvalificerede. Og det vil i sidste ende gå ud over de anbragte børn og unge, vurderer Gert Landergren Due.

Bliv medlem