Gå til indhold

Udsatte

Råd vil bekæmpe hjemløshed

Rådet for Socialt Udsatte kommer i dag med en række forslag til at bekæmpe hjemløshed. Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, er positiv

29. maj 2017

Artikel
Ungehjemlose_1128x600.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Fra 2009 til 2015 er der sket en fordobling i antallet af unge hjemløse – og det er en falliterklæring for det danske samfund. Sådan lyder et af budskaberne i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport, der udkommer i dag.

Rådet har en række forslag til bekæmpelse af hjemløshed, og de falder i god tråd med Socialpædagogernes holdninger.

- Rådet foreslår blandt andet, at der etableres tilbud, som er særligt målrettet unge. Det kan vi kun bakke op om, for som ungt menneske har man brug for et andet og miljø og andre tilbud en det, et almindelige forsorgshjem kan tilbyde. Mange unge hjemløse har andre problemer end hjemløshed, og dem skal der tages særligt hånd om, siger Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen. 

Hun fremhæver også rådets forslag om, at efterværn og støtte i eget hjem efter herberg støttes. 

- Vi risikerer at tabe en god indsats på gulvet, hvis den ikke bliver fulgt helt til dørs, siger hun. 

Forsøg med borgerligt ombud

Rådets andre forslag handler blandt andet om modernisering af de fysiske rammer på herberger, sociale netværkstilbud til tidligere hjemløse samt et forsøg med borgerligt ombud, hvor en lønnet professionel, som er uafhængig af myndighederne, støtter borgeren i at få opfyldt sine ønsker, samordner indsatser, går med til møder osv.

Endvidere påpeger rådet, at der er en sammenhæng mellem økonomi og hjemløshed:

"Det er at benægte realiteterne, hvis ikke politikerne forholder sig til, at reformerne af kontanthjælpen i kombination med manglen på billige boliger gør det rigtig svært for mange at betale huslejen – og at det øger risikoen for flere hjemløse over tid", står der i årsrapporten.

Reduktion af boligstøtten

Rådet foreslår derfor, at reduktion af boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet gøres betinget af, at kommunen tilbyder borgeren en anden, egnet bolig til en husleje, der ikke medfører, at den samlede ydelse omfattes af kontanthjælpsloftet. Samt at kommunen forpligtes til at reagere med hjemløshedsforebyggende tiltag og tæt opfølgning, når en borger bliver beskåret i kontanthjælpen som følge af 225-timersreglen. 

I årsrapporten sætter Rådet for Socialt Udsatte også fokus på mange andre emner end hjemløshed. Der gives blandt andet en overordnet status over udsattes situation i Danmark, forholdene i psykiatrien samt en række input om udsatte kvinder, exit prostitution og migranter i Danmark. 

Læs årsrapporten på www.udsatte.dk

Bliv medlem