Gå til indhold

Samarbejde

MED-systemet er en stor succes

De lokale ledere og TR’er samarbejder om at løse problemer og er ikke hinandens modparter, viser ny fælles rapport fra KL og flere fagforbund. Og de centrale parter burde lære af de lokale parter, mener forhandlingskonsulent Søren Viemose

16. maj 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

MED-systemet virker – og tillidsrepræsentanter og ledere arbejder rigtig godt sammen om at skabe gode muligheder for borgerne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det viser en ny kortlægning af MED-systemet.

Parterne aftalte ved OK15, at de skulle kigge MED-systemet i kommunerne efter i sømmene og undersøge, om det system, som de centrale parter er ansvarlige for, virker efter hensigten. Repræsentanter for KL’s forhandlingsafdeling og repræsentanter for flere fagforbund i Forhandlingsfællesskabet, herunder Socialpædagogerne, besøgte flere kommuner og arbejdspladser, hvor de lyttede og indsamlede materiale til det, som nu er udkommet som en rapport eller såkaldte ‘fælles billeder’ af MED-systemet. Til at lede processen havde parterne konsulent med speciale i forhandling og mægling, Søren Viemose, som her udlægger resultaterne.

Hvad viser de fælles billeder?

– MED-systemet virker, og det virker rigtig godt. Og det var overraskende for alle, hvor godt det virker - både organisationerne og KL blev glædeligt overraskede. Der dannede sig flere billeder af MED-systemet. Det allertydeligste generelle billede er, at grundantagelsen om, at man er hinandens modparter stort set væk på lokalt niveau og er afløst af en antagelse om, at man er to parter, der prøver at sørge for, at en arbejdsplads lykkes bedst muligt. Det er det fælles projekt. Men billederne viser også, at ledelsen på rigtig mange arbejdspladser i allerhøjeste grad værdsætter den hjælp og assistance, de får fra dygtige TR’er til at få tingene til at køre. Det er ikke det samme, som det ikke er krævende at være TR, og at der kan være udfordringer, men generelt er der stor respekt for dem.

Hvordan ser det ud på den enkelte arbejdsplads?

– Relationerne mellem TR og leder er afgørende. At de har en god relation, er vi stødt på igen og igen på vores mange besøg, og den relation betyder alt for arbejdspladsen. Spørgsmålet er så, hvad der er årsag og virkning, for langt det meste samarbejde mellem leder og TR foregår i et uformelt rum. Selvfølgelig er der de formelle møder i MED-systemet om lønregulering osv., men i dagligdagen ordner man problemer og stort og småt over en kop kaffe om morgenen, når problemet opstår, og når løsningen tegner sig, så griber man den. Det betyder, at relationen bliver vigtig, for man har mest lyst til at drikke kaffe og ordne problemerne med nogen, man har en god relation til. Og her kan man spørge, om det var hønen eller ægget, der kom først. Løser man problemerne, fordi man har en god relation, eller får man en god relation gennem fælles problemløsning?

Er det billedet alle steder?

– Selvfølgelig er der steder, hvor man ikke er nået dertil endnu, og det beror meget på, hvordan relationerne eller tilgangen til samarbejdet er. For ti år siden var tilgangen mere, at antage, at den anden part var ude på, at den anden ikke skal have det godt - og den tilgang giver ikke mening mange steder i dag, fordi begge sider har opdaget, de er hinandens hjælpere. Lederne synes, det er vigtigt at få arbejdspladsen til at levere nogle gode ydelser, og TR vil gerne sørge for, at kollegerne har et godt arbejdsmiljø, så de kan levere nogle gode ydelser.

Hvordan adskiller det sig fra tidligere?
– Jeg vil ikke sige, at man tidligere gjorde noget forkert, men tilgangen og præmisserne var bare nogle andre. Man antog, at lederne optrådte forbeholdent over for medarbejderne, og TR’erne ville ikke dele den viden, de havde, med lederne, eller optræde generøse på nogen måde. Derfor fik TR en rolle som forbeholden og kritisk - først og fremmest kritisk over for ledelsen. Og er det tilgangen, så finder man altid noget at være kritisk over for. Og så bliver det uinteressant for ledelsen at snakke med TR’en. Men der er sket et skifte væk fra den indstilling på rigtig mange arbejdspladser.

Hvad kan de fælles billeder bruges til?

– For det første kan vi konstatere, at MED-systemet virker rigtig godt. Og at der gøres et stort stykke arbejde lokalt. Men de centrale parter - altså KL og fagforeninger og forbund - kan også se, at de også kan arbejde på den måde. Det er et paradoks, at man på det lokale område i den grad samarbejder om fælles løsninger, og at man ikke gør det på centralt niveau. Når de centrale parter skal støtte de lokale parter, så kan de jo starte med at acceptere de lokale parters værdier. Hvis en arbejdsplads skal fungere, så skal problemerne løses, når de opstår. Det vil sige med det samme og ikke om en måned. Og der er ingen grund til, at de centrale parter ofte tager halvanden måned om at lave en aftale, der fx skal løse en konflikt på lokalt plan.  De kunne jo sådan set stille sig til rådighed dagen efter og overraske de lokale parter ved at være hurtige og tage udgangspunkt i de lokale parters værdier.

Bliv medlem