Gå til indhold

Psykiatri

Lovforslag løser ikke alle problemer på bosteder

Fælles udtalelse fra Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd, SIND, Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Ergoterapeutforeningen, Danske Patienter, Bedre Psykiatri og Dansk Psykologforening

8. maj 2017

Artikel
socialpsykiatri.jpg

Foto: Rasmus Baaner

Med lovforslaget om oprettelsen af særlige pladser på psykiatrisk afdeling og ændring af reglerne om tvangsflytning, som førstebehandles i Folketinget på onsdag, bliver nogle af bostedernes akutte problemer løst. Men vi er endnu ikke i mål.

For bostedernes problemer handler om mere og andet end 150 psykisk syge, som regeringen nu etablerer nye sygehuspladser til. Bostederne har stadig for få ansatte, for lidt behandling og for dårlige fysiske rammer. Derfor opstår der farlige situationer, som dem, vi har set alt for mange af de seneste år. Og derfor får flere tusinde psykisk syge ikke den behandling, de har brug for og krav på. Vi opfordrer derfor politikerne til i de kommende år at sikre et generelt kvalitetsløft på de kommunale bosteder.

Samtidig mener vi, at de fremlagte lovforslag, stadig rummer væsentlige udfordringer for psykisk syges retssikkerhed og behandling. Regeringen har heldigvis lyttet til os patienter, pårørende, fagfolk og ansatte i psykiatrien, der gennem hele forløbet har fastholdt, at tryghed for medarbejdere og behandlingskvalitet for beboere hænger uløseligt sammen. Men selvom politikerne har imødekommet nogle af de kritikpunkter, vi har fremført under vejs, er der stadig nogle væsentlige udfordringer, som vi håber, regeringen vil forholde sig til.

Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd, SIND, Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Ergoterapeutforeningen, Danske Patienter, Bedre Psykiatri og Dansk Psykologforening foreslår derfor følgende ændringer til lovforslaget:

Afsæt flere penge eller sæt antallet af pladser ned          

Der er ikke afsat tilstrækkeligt mange ressourcer til at sikre behandling af høj kvalitet til de 150 indlagte patienter. Det er tydeligt, når man ser på pladsprisen på afdeling M på Skt. Hans, der behandler patienter med lignende udfordringer.

Lad patienterne beholde deres bolig under indlæggelse

Regeringen vil lade kommunerne smide psykisk syge ud af deres bosted, mens de er indlagt, og eventuelt flytte dem til andet bosted efter udskrivning. Samtidig vil de give kommunen mulighed for at nægte borgeren indlæggelse på de nye afdelinger, hvis de modsætter sig opsigelsen af deres bolig. Begge dele er alvorlige. krænkelser af psykisk syges rettigheder, som ville være helt uhørt for andre borgere som fx plejehjemsbeboere eller børn på døgninstitutioner.

Gør misbrug til et afgørende visitationskriterium

Vold og trusler hænger næsten altid sammen med misbrug. Regeringen bør derfor prioritere misbrughøjere som visitationskriterium. Det vil være med til at sikre, at misbrugsbehandling bliver en integreret del af indlæggelsen.

Indlæggelse skal være en faglig beslutning

Den faglige vurdering af om borgeren har gavn af tilbuddet skal stå helt i front. Derfor bør visitation

kun kunne ske efter en positiv indstilling fra et fagligt funderet visitationsforum, hvor kun repræsentanter fra kommuner og regioner har stemmeret. I det tilfælde at der ikke er ledige pladser, bør visitationsforum give forpligtende vejledning for den individuelle indsats.

Bliv medlem