Gå til indhold

landsudvalg

Lederlandsmøde 2017

Onsdag den 3. maj holdt Socialpædagogernes landsdækkende ledersektion for ledere og mellemledere landsmøde i Kolding. Formand Helle Riis gjorde status for det forgange arbejde og fremlagde visionerne for udvalgets fremtidige arbejde.

18. maj 2017

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Formand Helle Riis tog i sin beretning udgangspunkt i de pejlemærker, landsmødet udstak i 2015, men kom også omkring de mange sager, som ligger ud over pejlemærkerne. Fx regeringens udspil om fornyelse af den offentlige sektor med nedsættelse af Ledelseskommissionen og en eventuel sammenlægning af LO og FTF, der kan få betydning for organisationernes indsats omkring offentlig ledelse.

Heller Riis nævnte om arbejdet med ledernes organisering, at der er eksempler på medlemmer, som er vendt tilbage fra Lederne (tidl. Ledernes Hovedorganisation, ref.), fordi de savnede Socialpædagogernes fokus på professionsfagligheden.

- Det er et vigtigt fokus at fastholde, også når vi skal levere input til Ledelseskommissionen, og hvor vi ellers italesætter nødvendigheden af professionsfaglig ledelse, understregede hun.

Herudover kom Helle Riis omkring tillidsreformen, som stadig lever lokalt, selvom den ikke længere er synlig på de store politiske dagordener.

Helle Riis nævnte ligeledes, hvordan der har været arbejdet med et førlederforløb for at sikre nye generationer af ledere til at tage over, når de nuværende om nogle år begynder at forlade arbejdsmarkedet.

- Ledernes kompetenceudvikling bør også komme til at fylde til de kommende OK forhandlinger, idet det er et problem, at der ikke kan findes finansiering via kompetencefonden, sagde Helle Riis.

Endelig var der landsudvalgets arbejde med de to store opgaver omkring lederplatformen og ledernes trivsel og arbejdsmiljø, som Helle Riis gav nogle ord med på vejen i sin beretning, og som hun også ser som væsentlige opgaver i den kommende periode. Helle Riis beklagede, at det ikke havde været muligt at komme rundt til de lokale ledersektioner, som hun havde lovet, og som skulle være et led i at skabe større sammenhæng mellem det lokale og centrale.

Helle Riis sluttede sin beretning med at opfordre til, at der fortsat er fokus på at udvikle det socialpædagogiske arbejde; men også at huske at anerkende, at lederne er vigtige at have med.

Fremtidigt arbejde
Helle Riis fremlagde også  landsudvalgets forslag til det fremtidige arbejde. Mange af de opgaver, landsudvalget peger på, ligger i forlængelse af de sidste par års indsatser. Fx ledernes organisering via en synlig lederplatform og ledernes trivsel og arbejdsmiljø. Men der er også et par nye, hvor især OK 18 og ledernes behov for at kunne finde penge til kompetenceudvikling blev kommenteret fra salen og medførte en tilføjelse i landsudvalgets skriftlige forslag til fremtidig arbejde. Arbejdet med at sikre ledersektionen indflydelse og klæde Socialpædagogernes formand på til at varetage ledernes interesser i Ledelseskommissionen bliver også prioriterede indsatser i perioden.

Efter forslaget om tilføjelse af et konkret krav om at sikre midler via kompetencefonden og et par yderligere kommentarer til landsudvalgets forslag til fremtidigt arbejde blev det samlede forslag sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

Læs mere: Fremtidigt arbejde 2017 - 2019

Bliv medlem