Gå til indhold

Lovforslag

Ikke helt i mål endnu

Regeringen har fremsat lovforslag om nye psykiatriske afdelinger. Men selvom lovforslaget løser nogle akutte problemer, er vi ikke i mål endnu med hensyn til bostedernes problemer, lyder det fra Socialpædagogerne

4. maj 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Der etableres 150 rehabiliterende psykiatriske pladser som en del af den regionale psykiatri. Målgruppen er mennesker med svære psykiatriske lidelser, et samtidigt misbrug og udadreagerende adfærd. De nye afdelinger rummer både en rehabiliterende/socialfaglig indsats, psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling. Formålet er dels at stabilisere borgerens helbred og evne til at mestre hverdagen, og dels at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og opnå bedre sikkerhed for såvel andre patienter som medarbejdere.

Sådan lyder grundtanken i det lovforslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling, som regeringen har fremsat onsdag den 3. maj.

Nej til unødig tvang, ja til faglighed

I Socialpædagogerne er næstformand Verne Pedersen tilfreds med, at politikerne har lyttet til mange af de fagfolk, herunder Socialpædagogerne, som gentagne gange har sagt nej til unødig tvang – og ja til høj faglighed.

- Socialpædagogerne har hele vejen igennem kæmpet for vores faglighed, medlemmernes arbejdsmiljø og borgerens retssikkerhed. Og vi kan nu med glæde konstatere, at regeringen har lyttet til alle os, der har stået fast på, at tryghed og den rette faglighed hænger uløseligt sammen – og at de med lovforslaget imødekommer en række af de kritikpunkter, som patienter, pårørende, fagfolk og ansatte i psykiatrien har påpeget. Det er vi naturligvis glade for, siger Verne Pedersen. 

Hun er samtidig yderst tilfreds med det tætte samarbejde, Socialpædagogerne har haft med en række andre faglige organisationer.

- Psykiatere, læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialpædagoger, patienter og pårørende har stået skulder ved skulder i det her forløb om at sige nej til unødig tvang – og det er skønt, at politikerne har lyttet til os.

Kvalitetsløft nødvendigt

Der er dog stadig flere udfordringer forbundet med lovforslaget, vurderer Verne Pedersen.

- Vi er ikke helt i mål endnu, for lovforslaget løser ikke de grundlæggende problemer på bostederne. Der er stadig for få ansatte og for lidt behandling, og derfor opfordrer vi endnu engang politikerne til i de kommende år at sikre et generelt kvalitetsløft på de kommunale bosteder, siger hun. 

Socialpædagogerne er samtidig bekymret over den del af lovforslaget, der betyder, at de mennesker, der indlægges, risikerer at miste deres bolig, hvis de tager imod tilbuddet.

- Regeringen vil lade kommunerne smide psykisk syge ud af deres bosted, mens de er indlagt og eventuelt flytte dem til et andet bosted, når de udskrives igen. Samtidig vil de give kommunen mulighed for at nægte borgeren indlæggelse på de nye afdelinger, hvis de modsætter sig opsigelsen af deres bolig. Begge elementer er alvorlige krænkelser af psykisk syges rettigheder, som vil være helt uhørt over for andre borgere som fx plejehjemsbeboere eller børn på døgninstitutioner. Vi mener naturligvis, patienterne skal have lov til at beholde deres bolig under indlæggelse, siger Verne Pedersen.

Læs forslag til ’Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)' (Pdf). Lovforslaget er sat til første behandling den 10. maj.

Bliv medlem