Gå til indhold

Voksenområdet

Godt og vigtigt udspil fra KL

Fine visioner om handicappolitikken, gode konkrete anbefalinger og lovende toner om inddragelse af medarbejdernes praksisviden – KL-udspil er en tiltrængt opprioritering af voksensocialområdet

10. maj 2017

Artikel
boegeskobgaard-RB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Rasmus Baaner

- Vi glæder os over, at kommunerne som arbejdsgiver har visioner for det specialiserede socialområde. Udspillet taler hele handicapområdet op på en måde, som vi ikke har set siden kommunalreformen. Det viser en tiltrængt høj prioritering af området fra politikernes side.

Sådan siger forbundsformand for Socialpædagogerne Benny Andersen efter offentliggørelsen af KL’s nye udspil på voksensocialområdet. Udspillet har både vigtige visioner, den rigtige handicappolitiske tilgang og nogle gode konkrete anbefalinger, mener han.

KL-udspillet ’Fælles om fremtidens socialpolitik’, der sigter mod hele voksenområdet i kommunernes socialindsats, kommer med anbefalinger på fem områder: rehabilitering, boligområdet, arbejde med helhedssyn på tværs af kommuner og regioner og sektorer, øget indsamling og brug af praksisnær viden samt beskæftigelsesområdet.

Udgangspunktet for kommunernes indsats skal være rehabilitering og borgernes egne ressourcer og ønsker – og skal det lykkes, kræver det inddragelse og deltagelse af civilsamfundet – fx foreninger, naboer, arbejdspladser og uddannelsesinstitutionerne, hedder det.

Socialpædagogerne er meget tilfredse med den handicappolitiske linje i udspillet, siger Benny Andersen:

- Det viser fra vores synspunkt den helt rigtige tænkning med handicap som en del af vores kernevelfærd og et fokus på, at der er udviklingspotentiale for alle – også borgere med et behov for livslang støtte. Og her spiller socialpædagoger en afgørende rolle i både rehabiliterings- og habiliteringsarbejdet med borgerne – fx har socialpædagoger en betydningsfuld rolle, når det handler om at facilitere menneskelige netværk for borgerne, som understøtter inklusionen af den enkelte borger og samspillet med civilsamfundet, siger Benny Andersen.

Socialpædagogernes formand er også glad for, at KL er meget konkrete, når det handler om at bud på, hvordan tankerne i oplægget skal omsættes til virkelighed, og for at KL lægger op til inddragelse af faglige organisationer som Socialpædagogerne, ligesom KL i udspillet taler for øget brug af praksisnær viden:

- Det er positivt, at KL kommer med konkrete og handlingsanvisende anbefalinger, og vi kan genkende os selv i mange af dem. Vi har haft en rigtig god dialog med KL op til dette udspil og oplever, at der er blevet lyttet til vores indspil og forslag. Den dialog glæder vi os til at fortsætte, for der er ingen tvivl, at vi sammen kan skabe bedre resultater - til gavn for både borgerne og medarbejderne, siger Benny Andersen. 

- Det er rigtig godt, at KL direkte nævner, at udvikling af den kommunale handicappolitik skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Det viser, at KL anerkender, at medarbejderne er en central medspiller, og den opgave er vi mere end klar til at tage på os, siger han.

Bliv medlem