Gå til indhold

Høring

Giv det specialiserede område et løft

Kommunalreformen har overordnet været god – men specialiseret viden er gået tabt, og organiseringen af området halter fortsat. Sådan lød det på høring om det specialiserede sociale område på Christiansborg, hvor Socialpædagogernes formand deltog

18. maj 2017

Artikel
CB-christiansborgB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Colourbox

Mennesker med komplicerede behov har krav på at få det rigtige tilbud og den rigtige støtte. Det slog børne- og socialminister Mai Mercado (K) fast, da hun indledte den åbne høring om de specialiserede socialtilbud, som Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg afholdt på Christiansborg i går, onsdag d. 17. maj.

Det var der forventeligt nok ikke nogen, der var uenige i. Men på høringen – der her ti år efter havde fokus på følgerne af den kommunalreform, der vendte op og ned på det specialiserede socialområde – kom de fem inviterede oplægsholdere med en række eksempler på, at det langt fra altid sker, og på at der er sket et tab af specialiseret viden. Men de kom også med bud på, hvad der kan og bør gøres.

Brug for sammenhængende indsats 

Socialpolitisk Forenings formand Knud Aarup pegede fx på behovet for det, han kaldte en ’overliggerlov’, der på tværs af anden lovgivning skal sikre borgerne ret til en sammenhængende indsats:

- Vi skal tilbage til, at socialpolitikken bliver kittet mellem alle andre lovgivninger, sagde han og pegede desuden på, at Danmark med 98 pct. af alle børn i 1-3 års alderen i dagtilbud har ’alle muligheder for arbejde med en tidlig indsats.

Formanden for Danske Handicaporganisationer (DH), Thorkild Olsen, advarede mod at udvande de specialiserede tilbud yderligere gennem fx konkurrenceudsætte:

- Specialviden kan ikke sættes i udbud – og viden kan ikke fastholdes via takstsystemer, sagde han – og anførte, at der er behov for at ruske op i tænkningen på området:

 - Disrupte – det betyder vist egentlig forstyrre, ikke? Lad os ’disprupte’ det sociale system. Det er der brug for, sagde han.

God mening – og tabt viden

Socialpædagogernes formand Benny Andersen var den sidste oplægsholder, og han pegede på, at kommunalreformen har haft den positive effekt, at der er kommet øget fokus på inklusion, deltagelse og nærhed.

- Og det giver god mening for mange af de mennesker, som socialpædagogerne arbejder med. Men kommunalreformen har også betydet, at specialiseret viden er gået tabt, og at tilbud og indsatser – særligt for de små målgrupper på området – er kommet under pres, sagde Benny Andersen i sit oplæg.

Han pegede på, at forbundet oplever store forskelle i de kommunale indsatser, og at der heldigvis i de fleste er god kvalitet i tilbuddene, men at der i nogle tilbud og kommuner er problemer med indsatsen. Det er afgørende, at der er specialiseret viden om målgruppen på det enkelte tilbud – og derfor er det på nogle tilbud et problem, at man har samlet borgere med meget forskellige behov:

- Hvis målgruppen for tilbuddet er sammensat med meget forskellige støttebehov, er der en større risiko for, at der sker noget, der ikke skulle ske, og at borgerne ikke får den udvikling, der ellers var mulig, sagde Benny Andersen

Saml ressourcerne

Både han og de andre oplægsholdere pegede på, at det er centralt, at den rigtige faglighed og den rigtige viden er til stede, og Benny Andersen benyttede lejligheden til at foreslå oprettelsen af viden- og ressourcecentre. Det er en model, der kan samle de fagpersoner og den viden, som kan sikre den specialiserede viden for både smalle og brede målgrupper. Det kan være som en fysisk enhed med fast adresse, men kan også være ’uden mure’ som en anden måde at strukturere arbejdet på, og det kan både gøres i den enkelte kommune, på tværs af kommuner og regioner eller nationalt, påpegede han.

Benny Andersen sluttede sit oplæg med en invitation til udvalgets politikere – samt en lang række andre interessenter på området:

- Vi vil gerne invitere centrale aktører til en camp til efteråret om, hvordan vi kan komme videre med ambitionerne på det specialiserede socialområde, og om, hvordan vi tager det næste skridt, sagde han.

Høringen blev optaget og kan ses på Folketingets hjemmeside

 

Bliv medlem