Gå til indhold

Overgreb

Børn med handicap er ekstra udsatte

Langt flere børn med handicap har været udsat for vold og seksuelle overgreb, viser SFI-rapport

31. maj 2017

Artikel
CB_dreng-bag-stakit.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Colourbox

Risikoen for at bliver udsat for voldelige eller seksuelle overgreb er langt større for børn og unge med et handicap, end den er for ikke-handicappede i samme aldersgruppe. Det viser en ny rapport fra SFI, der også peger på, at der er et stort mørketal – og dermed, at tallene i realiteten er endnu højere.

Mens 5 pct. af børn og unge mellem 7 og 18 år generelt har været udsat for vold, der har ført til en dom mod voldsudøveren, er tallet for børn og unge med et handicap dobbelt så højt, altså 10 pct. Og når det handler om seksuelle overgreb, har 4 pct. af børn og unge med handicap været udsat for overgreb, mens tallet for børn generelt er 1 pct.

For de 0-7-årige er procenttallene meget mindre – men til gengæld er forskellene mellem børn med og uden handicap markant større.

Undersøgelsen ‘Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap’ er bl.a. lavet ved at analysere domme i overgrebssager mod børn, men for at få et billede af, hvor mange der oplever overgreb, selvom det ikke fører til domsfældelser, har forskerne også spurgt børn og unge med handicap om deres egne oplevelser.

Her fortæller hver tredje, at de har oplevet vold i deres opvækst, og 7 pct. fortæller, at har været udsat for seksuelle overgreb. Altså et markant højere tal end det, der fremkommer, når man ser på domsfældelserne.

– Der vil altid være overgreb, der ikke kommer for en dag, men vi kan komme omfanget lidt nærmere ved at kombinere forskellige datakilder – og her viser tallene tydeligt, at børn og unge med handicap oftere udsættes for vold og overgreb end deres jævnaldrende uden handicap, siger seniorforsker Helle Holt, der har ledet undersøgelsen.

Socialstyrelsen har finansieret rapporten og udgiver samtidig en håndbog, der skal hjælpe fagfolk med at opspore og håndtere overgreb mod børn og unge med handicap.


Find hele SFI's undersøgelse her, en kortere pjeceudgave af undersøgelsen her – og find Socialstyrelsens håndbog her

Bliv medlem