Gå til indhold

Unge krænkere

Specialiseret behandling har gavnlig effekt

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd har gavn af den indsats, de modtager på tre specialiserede behandlingssteder, viser ny erfaringsopsamling

7. april 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Udredning, psykologisk behandling, forældre- og familiesamtaler, mediation og rådgivning er nogle af de indsatser, som tre specialiserede behandlingssteder de sidste tre år har tilbudt i forhold til børn og unge med bekymrende eller krænkende seksuel adfærd.

De tre behandlingssteder er Projekt SEBA under Aalborg Kommune, Projekt JUNO under Aarhus Kommune og JanusCentret i København – og de har i perioden 2013-2016 været en del af projektet ‘Børn og unge der krænker børn og unge’, som med støtte fra satspuljen fik til opgave at sikre kvalificeret psykosocial behandling og støtte til denne gruppe bør og unge.

Projektet er en del af Overgrebspakken – og Socialstyrelsen har nu fået KORA til at samle erfaringerne fra projektet. Erfaringsopsamlingen viser, at børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd tilsyneladende har gavn af den indsats, de modtager på de tre specialiserede behandlingssteder, og at kommunerne er tilfredse med både udredning og behandling. Til gengæld visiterer kommunerne væsentligt færre børn og unge end forventet til behandlingsstederne.

Efterlyser større viden

Omkring hvert tredje seksuelle overgreb mod børn og unge begås af andre børn og unge under 18 år – og mange af disse overgreb finder sted på opholdssteder og døgninstitutioner.

I projektet har det vist sig, at langt de fleste klienter på behandlingsstederne er drenge med mange forskellige udfordringer. Størstedelen har været udsat for omsorgssvigt, to ud af tre har haft sociale problemer som fx skolefravær eller misbrug, og 60 pct. har en psykiatrisk diagnose.

En del af de børn, der har modtaget den specialiserede behandling, har oplevet en lille fremgang i deres trivsel efter forløbet.

På trods af, at kommunerne i projektet udtrykker tilfredshed med behandlingen og oplever, at samarbejdet fungerer godt, så efterlyser de generelt større viden om målgruppen for at styrke den tidlige opsporing, ligesom kommunerne også vurderer, at de skal klædes bedre på til at håndtere konkrete sager.


www.kortlink.dk/q64k kan du læse et tema om unge krænkere fra Socialpædagogen nr. 8/2016 – og du kan finde KORA’s erfaringsopsamling på www.kortlink.dk/q658

Bliv medlem