Gå til indhold

Læserbrev

Samarbejde med frivillige giver bedre løsninger

28. april 2017

Artikel

Forfattere: Af Vibe Klarup og formand for Frivilligrådet

Frivilligrådet har med interesse fulgt Socialpædagogens fokus på frivillighed i den senere tid. I sidste nummer udtrykker Mik Thetmark bekymring over frivillighedens indtog på offentlige institutioner.

Frivilligrådet mener ikke, at frivillige skal erstatte ansatte. Men hvis vi lukker af for samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet af frygt for dette, går vi glip af den store innovationskraft og nytænkning i forhold til at skabe bedre velfærd, som civilsamfundet byder ind med.

Der findes enkelte eksempler på, at kommuner erstatter ansatte med frivillige, og det er en udvikling, vi skal være opmærksomme på og varsomme med. Der er dog langt flere gode eksempler, hvor motivationen er noget helt andet: nemlig at finde bedre løsninger på komplekse problemer ved at samarbejde.

I 2013 startede et projekt på bostedet Skansebakken i Vejle Kommune med frivillige besøgsvenner. Skansebakken er hjem for 45 personer med flere forskellige alvorlige funktionsnedsættelser (multihandicap).

Med besøgsvennerne blev der skabt nye relationer mellem institutionen og det omkringliggende samfund. Ved at bringe andre fagligheder og aktiviteter på banen skabtes et rigere og mere socialt liv for beboerne. De frivillige bidrager her med noget andet end de ansatte.

Udviklingen med stigende samarbejde mellem kommuner og civilsamfund er et tegn på en grundlæggende gentænkning, der er i gang mange steder. En gentænkning af, hvordan vi løser udfordringer i samfundet på en bedre måde. Velfærd handler ikke kun om services, men også om, hvordan vi skaber rammerne for det gode liv. Det handler om at sikre, at udsatte borgere får den rette indsats, som de har brug for, samtidig med at offentlige institutioner og forvaltninger giver rum til borgernes engagement.

Frivilligrådet vil meget gerne i øget dialog med fagbevægelsen om, hvordan vi finder den rette balance, så frivilligheden netop ikke udkonkurrerer fagligheden, men skaber bedre løsninger.

Bliv medlem