Gå til indhold

Psykiatri

Nyt forslag i spil

Opret specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger til særligt udsatte psykisk syge med alvorligt misbrug, og giv botilbud for psykisk syge et generelt kvalitetsløft lyder opfordringen i et nyt fælles udspil fra bl.a. Socialpædagogerne

7. april 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

For nylig måtte regeringen trække et lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger tilbage efter massiv kritik fra bl.a. Socialpædagogerne, der pegede på, at forslaget ville føre til alvorlige begrænsninger i psykisk syges rettigheder.

Nu forslår Socialpædagogerne sammen med syv andre organisationer, at der oprettes specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger til særligt udsatte psykisk syge med alvorligt misbrug – og at regeringen samtidig tager initiativ til et generelt kvalitetsløft på botilbud for psykisk syge. De syv organisationer er Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri, Danske Patienter, SIND og Ergoterapeutforeningen.

– Vi synes, det er meget værdifuldt, at vi i et fællesskab af pårørende, patienter og fagpersoner er blevet enige om et fælles udspil, hvor vi lægger vægt på, at sikkerheden for medarbejderne går hånd i hånd med behandlingskvalitet og retssikkerhed for psykisk syge, siger næstformand i Socialpædagogerne, Verne Pedersen.

I det nye fælles udspil opfordrer organisationerne også regeringen til at tage initiativ til et generelt kvalitetsløft på de socialpsykiatriske botilbud for psykisk syge.

– De tragiske episoder, vi har oplevet i de seneste år, opstår jo i stor udstrækning, fordi de her borgere ikke får den behandling, de har behov for. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi ser det i en helhed og ikke kun fokuserer på at oprette nye specialiserede psykiatripladser i sygehusregi – men også forbedrer de socialpsykiatriske botilbud. Vi ser gerne, at politikerne er endnu mere ambitiøse i forhold til at forbedre behandling og vilkår for psykisk syge mennesker, siger Verne Pedersen.

Det fælles udspil er tænkt som inspiration til satspuljepartierne, der nu skal mødes og udarbejde et nyt forslag, der kan behandles i Folketinget efter sommerferien.

Den oprindelige aftale mellem partierne indeholdt også en række andre elementer end det omstridte forslag om socialpsykiatriske afdelinger som fx kompetenceudvikling og faste læger på kommunale botilbud. Disse initiativer gennemføres som planlagt.


Læs det fælles udspil via www.kortlink.dk/q5e9

Bliv medlem