Gå til indhold

CTI

Ny metode får mange ud af prostitution

Øget trivsel og mange borgere, som lykkes med at forlade prostitutionen helt. Det er resultaterne af den evidensbaserede metode CTI, viser en SFI-evaluering

28. april 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) er skræddersyet til at imødekomme nogle af de udfordringer, som borgere med prostitutionserfaringer ofte oplever i støtteforanstaltninger. Kongstanken er, at støtten tager udgangspunkt i borgerens egen lyst til at forbedre sin livssituation, og at alle får faste kontaktpersoner.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – har netop evalueret projektet Exit Prostitution, som benytter metoden og er iværksat af Socialstyrelsen, og som arbejder for at skabe kommunalt funderede sociale tilbud til borgere med prostitutionserfaring i fire kommuner – Aalborg, Aarhus, København og Odense.

Og projektet har gode resultater. Borgerne oplever forbedret trivsel, og der ses en positiv udvikling i borgernes oplevelse af egen livssituation, jo længere de når i CTI-forløbet. Desuden forlader flere prostitution: Ved forløbets start har halvdelen af borgerne modtaget betaling for seksuelle ydelser inden for den seneste måned, mens andelen i slutningen af forløbet kun er en femtedel af borgerne.

Borgerne selv lægger især vægt på nogle af de ting i forløbet, som er unikt ved CTI-metoden, nemlig muligheden for en individuelt tilpasset indsats og tæt samarbejde og kontakt med den faste CTI-kontaktperson. Flere borgere fremhæver desuden vigtigheden af fleksibiliteten i kontakten i forhold til bl.a. mødefrekvens samt CTI-medarbejderens kendskab til det sociale system.

Målgruppen for projektet var borgere, som har erfaringer med at sælge seksuelle ydelser i større eller mindre omfang, og deres CTI-forløb var inddelt i tre lige lange faser. Første fase giver borgeren intensiv støtte under planlægning og igangsætning af forløbet. I anden fase afprøves og tilpasses indsatser og aktiviteter, mens støtten gradvist nedtrappes i tredje fase, og de igangsatte aktiviteter forankres i borgernes liv. I alt påbegyndte 147 personer et forløb, og 141 var afsluttet ved evalueringens start.


Læs mere om Exit Prostitution via www.kortlink.dk/qasd

Bliv medlem