Gå til indhold

Rehabilitering

Ny aftale om udsatte psykisk syge

Der skal oprettes 150 sengepladser på rehabiliterende, psykiatriske sygehusafdelinger. Det besluttede partierne bag satspuljeforhandlingerne lige før påske. Socialpædagogerne er glade for, at frivillighed erstatter tvang

28. april 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Nej til unødig tvang og ja til høj faglighed. Sådan har det igen og igen lydt fra Socialpædagogerne i diskussionen om forebyggelse af vold fra udsatte psykisk syge – og nu har anstrengelserne båret frugt. Socialminister Mai Mercado (K) og fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) fremlagde lige inden påske en ny aftale om rehabiliterende, psykiatriske afdelinger, der afløser et tidligere – og senere forkastet – lovforslag. Og det nye udspil ligger tilsyneladende langt hen ad vejen godt i tråd med Socialpædagogernes ønsker.

– Vi har vundet lydhørhed for, at tvang ikke løser problemerne, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

Mestring af hverdagen

Satspuljepartierne, der tæller alle Folketingets partier minus Enhedslisten, er enige om aftalen, der indebærer 150 nye sengepladser på særlige sygehusafdelinger. Pladserne skal målrettes mennesker med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd.

Karen Ellemann siger:

– Med oprettelsen af de nye afdelinger i psykiatrien kan mennesker, der både slås med psykiske lidelser og et misbrug – og i perioder kan være vanskelige at have boende på bostederne – få en rehabiliterende behandling og lære at mestre deres hverdag. Og det vil både gavne dem selv og de øvrige beboere og personalet, som vil opleve en større tryghed i deres hverdag.

Frivillighed

Det bliver frivilligt, om man vil lade sig indlægge på afdelingen, og det glæder Verne Pedersen, for netop tvang var en stor anke ved det gamle lovforslag, som Socialpædagogerne derfor har gjort en stor indsats for at få taget af bordet. I samarbejde med en lang række andre faglige organisationer.

– Psykiatere, læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialpædagoger, patienter og pårørende har stået skulder ved skulder og sagt nej til unødig tvang – og det er skønt, at politikerne har lyttet til os, siger Verne Pedersen.

Stor indsats mod tvang

Socialpædagogerne har gjort en massiv indsats for at forhindre unødig tvang. Bl.a. ved at tage initiativ til et juridisk responsum, der påviste en mængde retssikkerhedsmæssige problemer ved det gamle lovforslag. Endvidere har Social­pædagogerne skrevet læserbreve, høringssvar og afholdt møder med politikerne.

Uafklaret boligspørgsmål

Før Verne Pedersen løfter armene helt i vejret, vil hun dog gerne se den endelige aftale, der først bliver offentliggjort som et lovforslag.

– Forud for fremlæggelsen af aftalen, blev vi og andre faglige organisationer indkaldt til en drøftelse – og her lagde jeg meget stor vægt på, at aftalen ikke må betyde, at man mister sin bolig, når man bliver indlagt. Så har jeg håber meget, at politikerne også på dette punkt vil lytte til os.

Når lovforslaget bliver fremlagt, vil Verne Pedersen derfor være særlig grundig med at nærlæse, hvad det kommer til at betyde i forhold til boligsituationen.

– Og hvis det indebærer, at man mister sin bolig, vil vi forsøge at råbe vagt i gevær, siger hun.

FOA uenig

Spørgsmålet om boliger optager også andre organisationer – bl.a. Dansk Sygeplejeråd. Her siger formand Grete Christensen:

– Der er blevet lyttet til kritikken og vores ønsker om rene linjer. Nu er det slået fast, at den nye type afdelinger skal reguleres under psykiatriloven og ikke rumme nye former for tvang. Vi har stærke forventninger til, at det nye forslag vil styrke sammenhængen og fagligheden, men der er stadig mange uklarheder – bl.a. om egen bolig, mens man lader sig indlægge på de særlige afdelinger.

I forhold til tvang er FOA – i modsætning til Socialpædagogerne – utilfredse med ændringerne i den nye aftale.

– I modsætning til det oprindelige forslag bliver det nu frivilligt at gøre brug af en plads på en rehabiliterende psykiatrisk afdeling. Det betyder desværre, at forslaget ikke i fuldt omfang kan løse bostedernes problem med en gruppe stærkt udadreagerende og misbrugende mennesker med psykiske lidelser, som bostederne ikke har mulighed for at håndtere. Men forslaget er absolut et skridt i den rigtige retning mod aflastning af bostederne, siger FOA’s formand Dennis Kristensen.

Lovforslaget forventes fremsat inden sommerferien.

Bliv medlem