Gå til indhold

Demens

Giv handlingsplanen liv

Om kort tid offentliggøres de første puljer som en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025. Og der er flere gode åbninger for socialpædagoger

28. april 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

– Det er nu, vi skal være klar. Det er nu, vi skal byde ind, komme med konkrete forslag og fortælle, hvorfor det er så vigtigt at tænke socialpædagogik ind i indsatsen overfor mennesker med demens. Så jeg kan kun sige: Hold godt øje med de puljer, der om kort tid sættes i spil på demensområdet.

Sådan lyder opfordringen fra næstformand i Socialpædagogerne, Verne Pedersen.

Hun håber på mange gode muligheder for at kunne sætte den socialpædagogiske faglighed i spil, når Sundhedsstyrelsen om kort tid udbyder de første af de puljer, som skal være med til at udmønte den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019.

I første omgang forventer styrelsen at offentliggøre tre puljer. Den første pulje, ‘Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner’, har til formål at understøtte og sikre kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis. Den anden pulje, ‘Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund’, skal bidrage til at udbrede viden om demens og styrke, at det offentlige rum tænkes mere demensvenligt. Endelig fokuserer den tredje pulje, ‘Livshistorier i demensplejen’, på at udbrede anvendelsen af livshistorier til at skabe overblik over den enkelte persons liv på en systematisk måde.

Tre interessante initiativer

Sundhedsstyrelsen står for udmøntningen af i alt 11 konkrete initiativer i demenshandlingsplanen, og Socialpædagogerne er med i den følgegruppe, der har til opgave at følge processen. Ifølge Verne Pedersen er flere af initiativerne oplagte for socialpædagoger at byde ind på.

Det handler bl.a. om nedbringelse af forbruget af antipsykotika til mennesker med demens, om at skabe flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens – og endelig initiativet om rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende – herunder yngre med demens.

– Vi er allerede godt på vej med at fortælle både politikere, kommuner og fagfolk, at socialpædagogik er en naturlig del af den tværfaglige indsats, man gerne vil sikre. Vi har udarbejdet en hvidbog og et magasin om demens og socialpædagogik, vi har afholdt en stor konference om demens – og vi oplever, at vi bliver inddraget i den videre proces, fordi vores faglighed er efterspurgt, siger Verne Pedersen.


Læs mere om den nationale demenshandlingsplan 2025 via www.kortlink.dk/q9gt

Bliv medlem