Gå til indhold

Fremfærd

Fokus på fremtidens boformer

Socialpædagogerne og KL står sammen om projekt, der skal give bud på udviklingen af den faglige kvalitet i botilbud til borgere med omfattende funktionsnedsættelser

28. april 2017

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Hvordan ser fremtidens boformer ud for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser? Det er det enkle og samtidig meget store spørgsmål, som Socialpædagogerne og KL i fællesskab har stillet og bedt en række aktører komme med deres bud på at besvare. I regi af Fremfærd – Borgere med Særlige Behov har projektet været sendt i udbud, og nu har konsulent- og rådgivningshuset Defactum, der er forankret i Region Midt, fået i opdrag at løfte opgaven.

Den går kort fortalt ud på at udarbejde og konkret afprøve anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen i boformerne. Baggrunden er, at borgere, der visiteres til varige botilbud, har et stort behov for støtte og hjælp til ofte komplicerede og sammensatte problemstillinger.

– Der er brug for al den faglighed, vi kan komme med, hvis vi også fremover skal kunne give borgerne de rigtige tilbud. Derfor er det rigtig glædeligt, at vi gennem Fremfærd-samarbejdet kan komme med et fælles bud, siger Marie Sonne, næstformand hos Socialpædagogerne.

Del af OK 2013

Fremfærd blev etableret som en del af OK 2013 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og er et samarbejde om at udvikle de kommunale kerneopgaver, hvor borgerne ‘så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger’.

Socialpædagogerne står altså sammen med KL i spidsen for dette konkrete projekt, og Marie Sonne peger på, at det er på tide at se på området:

– Det er tiltrængt med fokus på en gruppe borgere, der ofte bliver overset. Der er virkelig behov for at rette fokus på den faglige kvalitet i indsatsen, når der nu ellers er tendens til fokus på økonomi og strukturelle forhold. Vi skal have store ambitioner på vegne af – og sammen med – de berørte borgere, siger hun.

I Marie Sonnes øjne er det nemlig helt centralt, at både den faglige udvikling af bostøtten og helheden i indsatsen bliver udviklet med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed.

– Og der er jo allerede arbejdspladser, hvor der er gjort et stort og solidt fagligt stykke arbejde, der giver bedre rammer for borgernes liv, selvom de har et bredt spektrum af handicap, og det skal vi alle sammen lære noget af.


Læs mere om Fremfærds-projektet via www.kortlink.dk/qavh

Bliv medlem