Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Flere trives på arbejdet

Det er gået fremad med socialpædagogernes arbejdsmiljø: trivslen er steget, og færre oplever ubehagelig stress, mobning af kollegaer og fysisk vold, mens de er på arbejde, viser stor arbejdsmiljøundersøgelse

7. april 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Der er gode nyheder om socialpædagogernes arbejdsmiljø. For flere medlemmer trives godt på arbejdet, og andelen, der oplever vold og mobning, er faldet.

Det viser en ny undersøgelse af medlemmernes arbejdsmiljø, som Socialpædagogerne har lavet blandt 5.000 tilfældigt udvalgte medlemmer i arbejde, hvoraf 29 pct. har deltaget i undersøgelsen. Arbejdsmiljøundersøgelsen er den anden af sin art, og resultaterne af årets undersøgelse kan derfor sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse fra 2013.

Og der er sket meget på de fire år. Mens det i 2013 var 53 pct. af de adspurgte, der svarede, at de trivedes godt eller meget godt på arbejdet, er andelen i 2017 oppe på 60 pct.

Der er færre medlemmer, der har oplevet ubehagelig stress inden for de seneste fire uger – 21 pct. i 2017 mod 28 pct. i 2013.

Samme tendens gør sig gældende for mobning og vold, som der også er blevet mindre af på de socialpædagogiske arbejdspladser rundt om i landet. Andelen, der oplever fysisk vold på arbejdet, er faldet fra 36 pct. til 31 pct., mens andelen af medlemmer, der oplever mobning fra kollegaer, er faldet fra 16 til 9 pct.

Find arbejdsmiljøundersøgelsen på www.sl.dk/udgivelser

Bliv medlem