Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Faglig sparring giver bedre trivsel

Mulighed for faglig sparring og supervision øger trivslen. Færre udsættes for fysisk vold, hvis de føler sig fagligt klædt på. Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse viser, at der er sammenhæng mellem høj faglighed og et godt arbejdsmiljø

7. april 2017

Artikel
04_arbejdsmiljoeB.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Gitte Skov

Ikke bare viser Socialpædagogernes nye arbejdsmiljøundersøgelse, at det står bedre til med socialpædagogernes arbejdsmiljø, men undersøgelsen giver også nogle sandsynlige forklaringer på den stigende trivsel. Undersøgelsen viser nemlig, at der er en sammenhæng mellem høj socialpædagogisk faglighed og et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Således viser undersøgelsen, at medlemmer med mulighed for supervision og faglig sparring med kollegaerne har en markant bedre trivsel end de socialpædagoger, der ikke har. Og er der ofte faglig sparring på arbejdspladsen, føler de ansatte sig bedre klædt fagligt på – og på samme måde giver jævnlig faglig supervision et væsentligt bedre samarbejde på arbejdspladsen, viser undersøgelsen.

Der er også tendens til, at socialpædagoger, som føler sig klædt fagligt på, i mindre grad oplever at blive udsat for fysisk vold, mens de er på arbejde. Resultaterne viser også, at der på de arbejdspladser, hvor samarbejdet blomstrer, er mindre mobning blandt kollegaerne.

Alt i alt er der altså mange pile, der peger på, at socialpædagogers mulighed for at få lov at bruge og udvikle deres faglighed påvirker, hvordan de har det, når de er på arbejde. Gennem kompetenceudvikling, faglig sparring, samarbejde og supervision højnes ikke bare den enkeltes faglighed til gavn for borgerne, men også til gavn for socialpædagogen selv – og fællesskabet på arbejdspladsen, lyder konklusionen i arbejdsmiljøundersøgelsen.

Den sammenhæng ses også generelt i arbejdsmiljøforskningen, forklarer arbejdsmiljøforsker og professor ved Aalborg Universitet Peter Hasle.

– For fagprofessionelle giver det mening i arbejdet, når man bruger sin faglighed, og den anerkendes af ledere og kollegaer, siger han og peger på, at der også er en sammenhæng mellem kvaliteten af arbejdsmiljøet og personalets faglighed (læs også interviewet med Peter Hasle)

Socialpædagogerne sætter blus på arbejdsmiljøet

Forbundets kongres i 2014 vedtog en arbejdsmiljøstrategi, som skal sikre, at faglighed, kompetenceudvikling, kvalitet i løsning af kerneopgaven samt gode rammer og vilkår for at udføre arbejdet er til stede på alle socialpædagogiske arbejdspladser.

Dermed blev der sat gang i en mængde aktiviteter – hovedsageligt i Socialpædagogernes 10 kredse og på de enkelte arbejdspladser, hvor især arbejdsmiljørepræsentanterne har spillet en nøglerolle.

Eksempler på aktiviteter:

  • TRIO-dag i Herning, hvor TRIO’er (AMR, TR og leder fra en arbejdsplads) gennemgik fælles øvelser og undervisning, som styrker det lokale samarbejde om arbejdsmiljøet.
  • Styrke arbejdsmiljørepræsentanter gennem målrettet undervisnings­materiale og kontakt til kredsene, så de bedre kan arbejde med en strategisk arbejdsmiljøindsats på de enkelte arbejdspladser.
  • Fokus på arbejdsmiljø i fagblad, nyhedsbreve og artikler i vidensbanken.
  • Derudover en lang række lokale aktiviteter, kurser og konferencer.

Fokus på arbejdsmiljø

Resultaterne fra arbejdsmiljøundersøgelsen giver et stort smil på læben hos Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne. Ikke bare fordi hun glæder sig over, at flere socialpædagoger har det godt med at gå på arbejde. Men også fordi undersøgelsens resultater er et vidnesbyrd om, at Socialpædagogernes fokus på faglighed og arbejdsmiljø har givet pote, mener næstformanden.

– Det gør mig rigtig glad at se en sådan fremgang i trivsel og samtidig en markant nedgang i mobning og vold. Det resultat var mere, end jeg turde drømme om, da vi satte arbejdet med at forbedre socialpædagogernes arbejdsmiljø i søen for snart tre år siden, siger hun.

For siden 2014 er der med arbejdsmiljøstrategien ‘Faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd’ både centralt i forbundet, i de enkelte kredse og hos hver eneste arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant på den enkelte arbejdsplads blevet knoklet for at forbedre arbejdsmiljøet. Dels har indsatsen gået på at informere om, hvordan et fagligt og socialpædagogisk fokus i arbejdet også gør arbejdspladsen god for medarbejderne at være på. Og dels er der blevet sat en lang stribe af konkrete projekter i søen på mange arbejdspladser til gavn for medarbejderne.

– Det her viser, at man kommer rigtig langt ved at bruge det udgangspunkt, vi har i forvejen på arbejdspladserne – nemlig de dygtige medarbejdere og deres dedikerede og faglige tilgang til det socialpædagogiske arbejde. Og så skyldes rigtig meget af det her også arbejdet i TRIO’erne (samarbejde mellem TR, AMR og leder, red.), og de har gjort et kæmpe stykke arbejde, siger Marie Sonne.

Men det er også vigtigt ikke at hvile på laurbærrene, slår hun fast.

– For undersøgelsen viser jo også, at der stadig er mange socialpædagoger, som bliver stressede, ikke trives eller oplever mobning. Og derfor bliver vi også ved med at arbejde videre med faglighed og arbejdsmiljø, siger hun.

Opbakning fra KL

Hos de kommunale arbejdsgivere i KL vækker undersøgelsens resultater også glæde.

– Det er glædeligt, at socialpædagogerne selv oplever, at deres arbejdsmiljø er blevet bedre. Et godt samarbejde på den enkelte arbejdsplads med udgangspunkt i kerneopgaven er det, der giver de positive resultater. Det er jeg helt sikker på, siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s løn og personaleudvalg.

I fremtiden er arbejdsmiljø og fokus på kerneopgaven da også noget, som KL opfordrer de kommunale arbejdspladser til at arbejde endnu mere med.

– Ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser er dem, der kender de lokale forhold og muligheder bedst. De ved, hvor problemerne er, og de ved, hvad der skal til for at løse dem. De er optaget af at løse deres opgave på en god måde for borgerne. Og det samarbejde om kerneopgaven og arbejdsmiljøet giver resultater, siger han.

Og at det netop er de lokale lederes ansvar at sætte rammerne for, hvordan medarbejderne skal arbejde med at styrke den socialpædagogiske faglighed – og ikke den enkelte socialpædagog – er en vigtig pointe, mener Marie Sonne. For hvis høj faglighed giver trivsel – er man så en dårlig socialpædagog, hvis man ikke trives, kan man omvendt også spørge. Nej, aldrig, mener Marie Sonne.

– Det er vigtigt at slå fast, så der aldrig er en eneste socialpædagog, der tænker, at problemer med mobning eller vold er deres egen skyld. Det vil altid være lederens opgave at sikre, at der er de rette ressourcer, fx med efteruddannelse eller sparring, så den enkelte kan løse de opgaver, som de har, siger hun og fortsætter:

– Men når det er sagt, så er det jo også et fælles ansvar på hele arbejdspladsen at arbejde sammen på en konstruktiv og ordentlig måde for at forbedre arbejdsmiljøet.

Bliv medlem