Gå til indhold

OK 2018

Banen kridtet op til forhandlinger

Der burde være plads til lønstigninger til de offentligt ansatte, lyder det fra Forhandlingsfællesskabets Anders Bondo Christensen. Det er der næppe, svarer KL, mens Socialpædagogernes Benny Andersen vil have fokus den attraktive arbejdsplads

7. april 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Selvom overenskomstforhandlingerne på de store offentlige områder først formelt starter i 2018, så er forberedelserne allerede gået i gang. Og repræsentanterne for offentligt ansatte lønmodtagere, der har slået sig sammen i Forhandlingsfællesskabet, har klare forventninger til forhandlingerne om løn- og ansættelsesvilkår for knap 600.000 offentligt ansatte – herunder 39.000 socialpædagoger.

– Nationalbankdirektør Lars Rohde siger, at der er plads i økonomien til større lønstigninger. Vi har forventninger til, at det også kommer til at gælde vores områder – at vi får del i opsvinget, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Forhandlingsfællesskabet.

Og selvom ønsket om lønstigninger nok ikke får arbejdsgiverne til at klappe begejstret i hænderne, så er det vigtigt at huske på, at der også er fælles interesser, understreger formanden.

– Der er mange, der ser den danske model som en forhindring. Men jeg synes, vi skal have fokus på styrkerne og værdierne i den danske model. Og en af de styrker er, at vi sammen finder gode løsninger til gavn for arbejdspladsen og for borgerne, siger Anders Bondo Christensen.

Presset økonomi

Så er banen kridtet op – og svaret falder da også prompte fra Michael Ziegler, formanden fra KL’s løn- og personaleudvalg.

– De faktiske forhold i kommunerne er, at økonomien er under pres og vil være det i de kommende år. Selvom det lykkes at få afskaffet det berømte omprioriteringsbidrag, så har vi i stedet for fået effektiviseringsprogrammet, der forudsætter, at kommunerne skal finde en halv mia. kr. om året gennem afbureaukratisering, siger han og fortsætter:

– Samtidig kommer der flere ældre, øget urbanisering, et stigende antal diagnoser og regeringens krav om offentlig vækst på 0,3 pct., der alt sammen lægger pres på økonomien.

Den kommunale lønudvikling har ligget over den generelle udvikling i de sidste 10 år, lyder det fra Michael Ziegler. Derfor skal det kommunale lønniveau tværtimod bringes i balance med udviklingen andre steder.

– Og det er ikke kommunal standardjammer – det er hårde realiteter, som vi må forholde os til, siger han.

Attraktive arbejdspladser

Der er dog også fælles interesser mellem offentligt ansatte og deres arbejdsgivere, understreger Michael Ziegler og peger på, at overenskomstforhandlingerne også skal have fokus på bedre lokale samarbejder på de enkelte arbejdspladser og i MED-udvalgene, som fx skal fremme arbejdsmiljøet.

For Socialpædagogernes formand Benny Andersen bør fokus i forhandlingerne være på attraktive arbejdspladser, der skal sikre, at offentligt ansatte kan lykkes med kerneopgaven. Her vil en reallønsstigning være ‘en naturlig del, men ikke den eneste del’ af et godt resultat, siger Benny Andersen:

– Udover attraktive lønvilkår vil vores fokus være på bl.a. kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og familieliv, siger Benny Andersen.

Hans forventning er, at man vil skele til de pæne lønstigninger på det private arbejdsmarked i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger – men han opfordrer generelt til, at de konkrete krav udveksles mellem parterne og ikke i det offentlige rum.

– Ved at komme med meget kontante krav i medierne, tvinger vi modparten til tilsvarende kontante modsvar. Det kan risikere at forringe vores chancer for et godt resultat, siger Benny Andersen.

Bliv medlem