Gå til indhold

Kommentar

Arbejdsmiljøet – det går fremad

Nu kan vi også dokumentere, at den rette faglighed har stor betydning i forhold til de belastninger, I som medarbejdere oplever på arbejdspladsen

7. april 2017

Artikel

Forfattere: Af Marie Sonne og forbundsnæstformand

Tilbage i november 2014 vedtog Kongressen vores arbejdsmiljøstrategi ‘Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd’. Strategien blev fulgt op af en handlingsplan, som skulle give liv til vores strategi. Og det gjorde den. Og endda på kort tid – og med positive resultater. Det ved jeg, fordi Socialpædagogerne i februar måned har gennemført en arbejdsmiljøundersøgelse blandt en repræsentativ del af jer medlemmer. Det er med en vis stolthed i pennen, at jeg nu kan konstatere, at det arbejdsmiljøfokus – og alle de aktiviteter, som er løbet i gang siden kongressen i 2014 – nu allerede har båret frugt.

Det er vigtigt for mig at fremhæve, at det meget gode resultat kun har været muligt, fordi alle dele af Socialpædagogerne har engageret sig i arbejdsmiljøarbejdet. Der har over hele linjen været opbakning og støtte til alle de indsatser og aktiviteter, der har været afviklet de seneste to år.  Alle har bidraget. Det gælder alle vores lokale kredse, vores dygtige arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere, og ikke mindst vores fantastiske socialpædagogiske arbejdspladser.

Arbejdsmiljøundersøgelsen er lang, og jeg vil derfor kun løfte sløret for et par af resultaterne her: Trivslen og det fysiske arbejdsmiljø er blevet bedre. Forekomsten af fysisk vold og mobning er faldet, brugen af intern sparring er steget, arbejdsmiljørepræsentanten er blevet mere synlig, oplevelsen af ledernes opbakning og støtte er steget – ja, jeg kan blive ved. Nu kan vi også dokumentere, at den rette faglighed har stor betydning i forhold til de belastninger, I som medarbejdere oplever på arbejdspladsen. Som et eksempel kan jeg nævne, at der skal være ordentlige rammer for supervision og sparring, da det har betydning for den faglige indsats og samarbejdet med kollegerne. 

Jeg ved godt, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at der stadig er noget af arbejde med. Fx er udfordringer med stress stadig et tema, som mange socialpædagoger oplever i hverdagen. Derfor skal vi fortsætte med at have fokus på arbejdsmiljø og faglighed. Det skylder vi hinanden som kolleger, og det skylder vi de mennesker, som vi hver dag yder socialpædagogisk støtte.

Vi skal også bruge den viden til at gå i dialog med arbejdsgiverne. For vi skal have ordentlige rammer for vores faglighed og arbejdsmiljø. Vi skal have systematisk sparring, supervision og efter- og videreuddannelse. Og så skal vi sikres en realistisk balance mellem opgaverne og de ressourcer, der er på arbejdspladserne. Derfor skal vi også hanke op i de årlige arbejdsmiljødrøftelser i kommuner og regioner. For når der sker nye tiltag, omstruktureringer, fusioner og besparelser på vores områder, så har det en konsekvens for både arbejdsmiljø og faglighed. Så arbejdet fortsætter ufortrødent. Det kan jeg love jer.

Men lige nu må vi gerne glæde os over de flotte resultater.

Bliv medlem