Gå til indhold

Selvmordstruede

Anbragte skal sikres den rigtige støtte

Anbragte børn og unge er markant overrepræsenteret, når det handler om selvmordsforsøg – styrk nu den faglige indsats, siger Socialpædagogernes næstformand

7. april 2017

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Mere end hver fjerde af de 18-årige, der enten er eller har været anbragt uden for hjemmet, har forsøgt at tage deres eget liv. Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort rapport fra SFI, skriver altinget.dk.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har refereret tallene over for Folketingets socialudvalg, og over for altinget.dk bekræfter en af forskerne bag rapporten, at 28 pct. af de adspurgte 18-årige nuværende eller tidligere anbragte angiver, at de har forsøgt at begå selvmord, mens tallet for de ikke anbragte i undersøgelsen ligger på 5 pct.

Det tal kalder på handling og på en fagligt stærkt funderet indsats, mener Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen:

– Det er skræmmende tal, og de kalder på, at kommunerne kaster et kritisk blik på, hvordan og hvor de anbringer de udsatte børn.

Det handler om at arbejde ud fra solid faglig viden og om at have de rette tilbud, påpeger hun:

– Vi ved, at faglighed og målrettede tilbud er det, der skal til. Og så nytter det ikke noget, at man lukker fx specialiserede døgninstitutioner – eller at man ikke giver plejefamilier den fornødne uddannelse.

Også en af de SFI-forskere, der er med til at udarbejde forskningsrapporten, Rikke Fuglsang, peger på, at der er nogle indbyggede systemfejl i indsatsen:

– Det er tydeligt, at vi som system ikke hjælper de anbragte børn og unge godt nok. Der er helt klart behov for en styrket indsats. For selvom der er mange, der gør en stor indsats, så er det tydeligvis ikke nok, siger hun til altinget.dk

Hun peger også på, at det ofte er de ting, der er årsag til anbringelsen, der gør børnene og de unge mere udsatte både i forhold til selvskadende adfærd og selvmordsforsøg.

Socialministeren har over for socialudvalget også oplyst, at ud af de 50 børn og unge, der begik selvmord i perioden 2009 til 2014, var syv af dem anbragt samme år, selvmordet blev begået.

SFI-rapporten udkommer senere på året.

Bliv medlem