Gå til indhold

Kommentar

Leder: Vi må åbne politikernes øjne

Nu går den ikke længere. De danske familieplejere må og skal have bedre forhold. Derfor sætter Socialpædagogerne i 2017 gang i en række forskellige aktiviteter, der alle sammen har samme formål: At skabe bedre vilkår for jer familieplejere og bidrage til en større anerkendelse af jeres enorme indsats

15. marts 2017

Artikel

Forfattere: Verne Pedersen og forbundsnæstformand

Det handler både om overenskomst og ordentlige forhold – og om opkvalificering, så I er rustede til at udføre jeres vigtige og krævende opgave.

Først og fremmest gælder det om at åbne politikernes øjne, så de får en forståelse for jeres arbejde. Allerede inden sommerferien skal jeg efter planen mødes med socialordførerne fra alle de politiske partier, og her vil jeg tale familieplejernes sag.  Jeg vil blandt andet forklare, hvor vigtigt det er med bedre uddannelse, faglig sparring og supervision, og målet er at ændre loven, så vi sikrer, at familieplejerne får den nødvendige støtte og opbakning.

Også lokalt skal byrådspolitikerne have en øjenåbner. Derfor vil vi i løbet af de næste par måneder lave en ny publikation, som kredsene kan tage med ud til deres lokale politikere. Vi vil tage afsæt i den store familieplejeundersøgelse fra Aalborg Universitet, som lige er blevet offentliggjort – og som netop viser behovet for faglig opkvalificering af familieplejerne.

Ser vi lidt længere frem skal vi også bruge kræfter på at forberede os på overenskomstforhandlingerne i 2018. Her vil vi nemlig indlede forhandlinger med KL om en overenskomst til familieplejere eller alternativt indgåelse af en aftale, der sikrer forbedring af familieplejernes løn- og ansættelsesforhold.

For os er argumentationen klar: Kun ved at sikre ordentlige vilkår, kan man sikre nok kvalificerede familieplejere og skabe en tilstrækkelig tryg og god base omkring de børn, der anbringes i plejefamilie.

Jeg glæder mig til at tage fat – og hvis du selv har konkrete ideer, der kan gøre nytte i arbejdet for at forbedre familieplejernes vilkår, hører jeg meget gerne fra dig.

Gode hilsner

Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Bliv medlem