Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Undervisning i menneskeret halter

Pædagogstuderende får spredt og ujævn undervisning i menneskerettigheder, ligebehandling og ikke-diskrimination, viser undersøgelse

17. marts 2017

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Hvordan står man egentlig som socialpædagog i forhold til borgernes helt grundlæggende menneskerettigheder, krav på ligebehandling og en ikke-diskriminerende tilgang? For mange nyuddannede pædagoger blæser svaret måske i vinden, for med mindre de har haft en underviser, der har en personlig interesse for området og for pædagogens myndighedsopgaver, er de tre emner ikke noget, de har fået en systematisk viden om på uddannelsen.

Det viser en ny undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder har lavet. Undersøgelsen kortlægger, hvordan landets pædagoguddannelser håndterer undervisningen i menneskeret.

Undersøgelsen er den første af sin slags og er et led i instituttets større afdækning af, hvordan det står til med kvaliteten og omfanget af undervisning i menneskerettigheder i de fag, hvor de ansatte i det daglige varetager centrale dannelses-, omsorgs- og myndighedsopgaver på vegne af det offentlige.

Pædagoguddannelsen mangler både undervisningsmaterialer, læseplaner og undervisningsforløb, der er målrettet viden om menneskerettigheder, siger Kristina Helland Strandby, der er projektleder på instituttet og en af forfatterne til undersøgelsen.

– Vores undersøgelse viser, at selvom pædagoguddannelsens curriculum stiller krav til undervisning i de menneskeretlige forpligtelser, stiller den i langt mindre grad krav til undervisning i ikke-diskrimination og ligebehandling, siger hun.

Kristina Helland Strandby peger på, at det er stærkt problematisk, at hverken menneskerettighederne eller ikke-diskrimination og ligebehandling behandles systematisk i undervisningen af de kommende pædagoger, fordi de i deres job kommer til at handle på vegne af de offentlige myndigheder:

– Pædagoger som faggruppe varetager ofte myndighedsudøvende funktioner over for børn, unge og mennesker med handicap – og de bærer derfor et menneskeretligt ansvar. De rette kompetencer hos myndighedspersoner, der varetager velfærdsopgaver relateret til børn, unge og mennesker med handicap, er en helt central forudsætning for, at Danmark efterlever sine menneskeretlige forpligtelser, siger Kristina Helland Strandby.


Læs mere og download rapporten via www.kortlink.dk/px3s

Bliv medlem