Gå til indhold

Familiepleje

Plejebørn trives godt

Ny, stor spørgeundersøgelse fra SFI viser, at plejebørnene generelt har det godt i plejefamilierne. Det halter dog også på nogle punkter, fx dyrker færre plejebørn motion

15. marts 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Min plejemor eller plejefar er den vigtigste person for mig. Sådan svarer 37 pct. af plejebørnene i en ny stor spørgeundersøgelse blandt anbragte børn.
Og dermed kommer plejeforældrene ind på en klar førsteplads over de mest betydningsfulde personer for plejebørnene. På andenpladsen kommer ’et andet barn, ung eller ven’ som 22 procent angiver som den vigtigste person. Knap 20 pct. svarer ’min mor eller far.’
Sådan lyder nogle af resultaterne i spørgeundersøgelsen ’Anbragte børn og unges trivsel’, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har lavet med svar fra i alt 1.560 anbragte børn og unge.

Undersøgelsen viser, at plejebørn i Danmark generelt trives godt – og at de trives bedre end børn, der fx er anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution.
Eksempelvis føler 97 pct. af børnene fra plejefamilier sig holdt af på det sted, hvor de bor, mens det samme kun gælder for 75 pct. af de børn, der er anbragt på en institution. I sammenfatningen af undersøgelsen står der:

- Børn og unge, der lever i plejefamilier, er oftere glade for deres anbringelsessted end børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder. De familieplejeanbragte børn føler sig også i højere grad støttet og holdt af, og de oplever hyppigere, at anbringelsesstedet er trygt, harmonisk og hjemligt.

Mindre motion

I sammenfatningen understreges det dog, at de gode trivselstal ikke nødvendigvis er et tegn på, at en plejefamilie altid er den bedste anbringelsesform – blandt andet fordi, de børn og unge, der anbringes på institutioner har andre og flere udfordringer end børn, der anbringes i plejefamilie.

- Disse udfordringer kræver en anden form for pleje og behandling end den, der kan tilbydes i de fleste plejefamilier. Samtidig er der tilbøjelighed til at anbringe unge, der anbringes første gang i teenageårene, under institutionslignende former eller på eget værelse. Man kan derfor ikke alene ud fra trivslen blandt anbragte børn og unge konkludere, at familiepleje er en bedre opvækstramme end institution for anbragte børn, står der i sammenfatningen.

Trivselsundersøgelsen peger også på flere punkter, hvor forholdene kunne forbedres for plejebørnene. Fx er det kun 16 pct. af plejebørnene, der dyrker sport eller motion hver dag. Lidt under halvdelen af de 11-17-årige plejebørn svarer, at de kun meget sjældent er ude eller har venner med hjem.

Læs hele SFI's undersøgelse: Anbragte børn og unges trivsel (pdf)

Bliv medlem