Gå til indhold

Familiepleje

Ferieregler for familieplejere

Hvilke regler gælder der for familieplejere i forhold til ferie?

14. marts 2017

Artikel

I denne tid modtager mange familieplejere et brev fra kommunen, hvor der står noget i stil med: ’Vi forventer, at du holder ferie i ugerne 27, 28, 29 samt uge 42 og uge 7. Vi forudsætter, at du holder ferien sammen med barnet’.

Men har kommunen ret til at kræve, at du holder ferie sammen med plejebarnet?

Socialpædagogernes jurist, Cathrine de Voss, siger:

- Familieplejere er omfattet af ferieloven, og ifølge den har familieplejere ret til at holde ferie uden deres plejebørn. Desuden skal arbejdsgiver ifølge ferieloven så vidt muligt tilgodese den ansattes ønsker om, hvornår ferien skal holdes, når de fastsætter ferie.

Hvis kommunen ikke overholder reglerne, kan man kontakte sin kreds og søge hjælp. Socialpædagogerne har for nylig hjulpet en familieplejer i en sag om forkert varslet ferie, som udmøntede sig i, at familieplejeren fik penge tilbage for 15 feriedage.

Plejefamilien skal gøre indsigelse skriftligt overfor kommunen, hvis de ikke har mulighed for at holde ferie i de uger, der bliver varslet.

Bliv medlem