Gå til indhold

Fagbøger

Bogomtaler 17. marts 2017

17. marts 2017

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Uummat – fortællinger fra hjertet

Af Lise Andersen

Børn, der har sultet og frosset. Børn, der ikke er blevet set af andre, som har savnet omsorg og som har lidt alvorlige tab, hvor døden og truslen om døden har været en livsledsager. Det er disse børn, man møder her i bogen i ti historier, eller livsfortællinger, fra Grønland. De ti børn er i dag voksne – og deres historie fortælles af sundhedsplejerske Lise Andersen, som har arbejdet i Grønland. Her satte hun sig for at undersøge, om der mon findes en særlig grønlandsk råstyrke, siden mennesker, som selv har været udsat for svære svigt i barndommen, alligevel formår at klare et voksenliv og måske selv stifte familie. De ti fortællere i bogen er tidligere beboere på børnehjemmet Uummannaq – og de fortæller om deres barndom, opvækst og voksenliv. Det er fortællinger om voldsomme svigt, misbrug, vold og afhængighed – og alle ti historier forankres i pædagogiske og terapeutiske overvejsler og reflektioner omkring pædagogiske metoer. I forordet giver forfatteren udtryk for, at hun håber, at bogen vil give en bedre forståelse for, hvad omsorgssvigtede børn går igennem, hvor langt de kan nå, selvom de har fået en svær start på livet og hvilken betydning det har, at de undervejs i livet møder mennesker, der har holdt af dem og troet på dem.


Milik Publishing. 160 sider. 225 kr.

Forskning om og med mennesker

Af Laila Launsø, Olaf Rieber og Leif Olsen

Denne bog er hermed trykt i 7. udgave, hvor forfatterne har opdateret litteraturhenvisninger samt revideret dele af teksten og tilføjet nye eksempler. For samfundsforskning bliver i stigende grad integreret i det samfundsmæssige liv, lyder det fra de tre forfattere. Der stilles nye krav til samfundsforskningen, krav til forskningens nytteværdi – og forskere bliver i stigende grad bedt om at dokumentere, hvad der virker. I bogen får læseren en grundig indføring i forskningsprocessens forskellige faser lige fra emneafgrænsning over problemformulering og indsamlings- og analysemetoder til at formidle forskningsresultaterne. Den røde tråd er, at forskning ikke kan bedømmes ud fra én standard for den korrekte metode – men at samfundsforskning kan forstås ud fra fire forskningstyper med hver sin logik, hver sine kvalitetskriterier og særlige kendetegn. De fire typer forskning er: den beskrivende forskning, den forklarende forskning, den forstående forskning og endelig den handlingsrettede forskning. Målgrupperne er praktikere, studerende og yngre forskere, der har mennesket som studiefelt.


Munksgaard. 254 sider. 295 kr.

Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde

Af Bjørn Hamre og Vibe Larsen

Inden for pædagogikken har der altid været interesse for børn og unges deltagelse i fællesskaber – og i de seneste år har en fremtrædende politisk dagsorden om inklusion gjort fællesskabet til et mere selvfølgeligt mål for det pædagogiske arbejde. Ifølge bogens forfattere opstår fællesskaber imidlertid ikke kun på baggrund af forestillinger om, hvad der binder os sammen – men også ud fra de grænsedragninger, der sker, når mennesker samles og danner grupper. Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde handler derfor også om, hvorfor nogle børn og unge befinder sig på grænsen af eller uden for fællesskabet, og hvordan deres udsathed produceres. I bogens 12 kapitler præsenteres forskning, der fra forskellige perspektiver undersøger forestillinger og praksis på dette felt med udgangspunkt i daginstitutioner og skoler. Bogen er i sit udgangspunkt kritisk og reflekterende i forhold til pædagogisk praksis, og der sættes således også fokus på inklusionens skyggesider: Kan vores uddannelsessystem løfte alle, når hver enkelt elev samtidig skal ses som et unikum? Og kan et tværfagligt fokus på inklusion af børn med særlige behov være mere til skade end gavn?


Frydenlund. 252 sider. 299 kr.

Menneskenære grundbegreber – i social- og sundhedsprofessionerne

Af Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus

Hvordan fastholder vi menneskeligheden? Det spørgsmål forsøger denne bog at give svar på ved at insistere på et alternativ til standardiseringer, procedurer og kontrol i arbejdet med mennesker. Fokus er i stedet på de kvaliteter, som udgør – eller bør udgøre – kernen i mødet mellem på den ene side lægen, sygeplejersken, pædagogen og socialrådgiveren og på den anden side patienten, borgeren og barnet. For de seneste år har såvel social- som sundhedsvæsenet været tynget af standardiseringer, regler, målinger, kontrol og procedurer, hvilket ifølge de to forfattere ofte betyder ringere udbytte for borgeren – og manglende arbejdsglæde, frustrationer, stress og psykisk nedslidning for de professionelle. Bogen, der henvender sig til både studerende og praktikere inden for bl.a. socialt arbejde og socialpædagogik, introducerer nogle såkaldte menneskenære grundbegreber som fx forståelse, empati og barmhjertighed. Hver for sig beskrives og analyseres disse kvaliteter og belyses med praksiseksempler. I øvrigt er bogen ikke kun relevant for fagpersoner – men for alle læsere med interesse for vores velfærdssamfund.


Samfundslitteratur. 200 sider. 248 kr.

Bliv medlem