Gå til indhold

Hjemløse

Behov for målrettede indsatser

Bedre indsatser til unge hjemløse var et af punkterne på dagsordenen, da Socialpædagogernes formand var til dialogmøde hos socialministeren. I Horsens Kommune har man succes med et projekt målrettet netop unge hjemløse

17. marts 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Antallet af unge hjemløse i Danmark er næsten fordoblet på seks år – derfor er der mere end nogensinde før brug for tilbud, der sikrer udsatte unge et trygt sted at bo og den rette faglige støtte, så de unge ikke ender som hjemløse.

Det var et af de emner, der blev diskuteret, da Socialpædagogernes formand Benny Andersen den 2. marts var inviteret til dialog med børne- og socialminister Mai Mercado (K) sammen med en række andre aktører på hjemløseområdet.

– Vi drøftede bl.a. udfordringerne omkring unge hjemløse, for antallet af unge hjemløse stiger jo desværre, og derfor er der behov for nogle særlige indsatser over for denne målgruppe. En af løsningerne kunne være ungeherberger, hvor der også er en professionel støtte. For det er jo sådan med unge hjemløse, at billige boliger i sig selv ikke løser problemet – mange udsatte unge har behov for et trygt sted, hvor de kan komme på fode igen med professionel støtte, siger Benny Andersen.

Socialministeren har efterfølgende meldt ud, at hun til efteråret vil fremlægge en handlingsplan for, hvordan regeringen vil hjælpe flere ud af hjemløshed – og hvordan færre ender som hjemløse.

Fat i sofasoverne

I Horsens Kommune har man siden januar 2015 kørt projektet ‘Tidlig og sammenhængende indsats over for unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed’ – og det handler netop om at forebygge, at de unge ender på gaden eller på herberg og forsorgshjem, som sjældent er den bedste løsning for udsatte unge.

– Vi arbejder med de såkaldte sofasovere – det vil sige unge mennesker, som sover på den ene sofa en nat og på en anden sofa den næste nat. Og det er jo voldsomt stressende, at man aldrig ved, hvor man skal sove henne. Men denne målgruppe har ikke kun brug for tag over hovedet – de har også brug for hjælp og støtte til at tackle tilværelsen, fordi de ofte også har andre udfordringer som fx misbrug eller psykisk sygdom, fortæller projektleder Anja Nielsen.

Projektet bygger på et støtteforløb, der strækker sig over ni måneder – også kaldet CTI-Bostøtte (Critical Time Intervention). Forløbet er opdelt i tre faser, fortæller Anja Nielsen.

– Første fase handler om at få styr på alt det, der følger med, når man flytter i lejlighed. Man skal måske skaffe en seng at sove i, man skal have lavet en budgetkonto eller oprettet NemID – eller ændret sin adresse. Ud over de praktiske ting fokuserer vi i den fase også på, at den unge opbygger en relation til bostøtte-medarbejderen.

Den unge tager ejerskab

Anden fase i projektet sætter i høj grad den unge selv i spil ud fra tanken om, at den enkelte unge selv skal være med til at tage ejerskab og bestemme, hvad der skal ske i vedkommendes liv.

– Det er jo ofte mange forskellige parter, der skal involveres, hvis den unge har psykiatriske udfordringer, rusmiddelproblematikker eller er på uddannelseshjælp, og her arbejder vi med at støtte den unge til selv at tage initiativ til at stable et såkaldt samarbejdsmodelmøde på benene, hvor der samarbejdes og koordineres på tværs af faggrupper, siger Anja Nielsen.

Udgangspunktet er den unges mål og drømme for fremtiden, primært mod uddannelse og beskæftigelse.

– Det betyder rigtig meget for de unge, at de i det her projekt selv er med til at sætte dagsordenen – det er jo deres liv og deres fremtid, det handler om, lyder det fra Anja Nielsen.

I tredje og sidste fase i projektet udfaser kommunen gradvist støtten til de unge, indtil de efter ni måneder forventes at kunne klare sig selv i egen bolig uden eller med minimal støtte.

Bliv medlem