Gå til indhold

SFI-rapport

Vold kan forebygges med faglighed

God faglighed, relationsarbejde og fokus på arbejdsmiljøarbejdet er centrale elementer i forebyggelsen af vold på bosteder, viser ny rapport fra SFI. Det skal være afsæt for de kommende nationale retningslinjer, mener Socialpædagogerne

3. februar 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Medarbejdere med de rette kompetencer. Ressourcer, der matcher arbejdets indhold. Relationsarbejde og pædagogik baseret på en ikke-konfronterende tilgang. En kvalificeret ledelse. Og et godt arbejdsmiljø. Det er nogle af de elementer, der har allerstørst betydning for, om man på et botilbud eller et forsorgshjem lykkes med at forebygge vold.

Sådan lyder det i en ny SFI-rapport, ‘Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem’, hvor man har undersøgt hvilke metoder, tilgange og organiseringsformer, der virker voldsforebyggende. Undersøgelsen bygger på litteraturstudier samt 47 interviews med bl.a. ledelse, medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere på tre botilbud og et forsorgshjem.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er begejstret for, at rapporten bekræfter rigtig mange af de ting, Socialpædagogerne længe har gjort opmærksom på – ikke mindst i forbindelse med den debat, der har været i kølvandet på de seneste års alvorlige tilfælde af vold på botilbud og forsorgshjem.

– Rapporten er endnu et kvalificeret indspark fra eksperter på området – og den bekræfter jo noget af det, vi har sagt igen og igen. At det, der virker, når vi taler forebyggelse af vold, først og fremmest er, at man investerer i den rette faglighed på området, så man har de nødvendige kompetencer, siger Benny Andersen.

Pædagogisk tilgang vigtig

I SFI-rapporten fremhæves det flere gange, at der ikke findes én enkelt metode, der gør det alene – men at det handler om et samspil mellem mange forskellige ting i forebyggelsesarbejdet.

– Det viser jo tydeligt, at der på dette område ikke findes noget quick fix, men at man skal sætte ind på mange områder, når man skal forebygge vold på arbejdspladsen. Det handler både om den faglige tilgang, om ledelsen, om arbejdsmiljøarbejdet og medarbejdernes kompetencer, siger Benny Andersen.

I rapporten fremhæves den pædagogiske tilgang til borgerne som et centralt emne, hvor det bl.a. beskrives, hvordan en såkaldt low arousal-tilgang kan være med til at forebygge vold – fordi man i mange tilfælde helt undgår, at konflikterne overhovedet opstår.

Også relationsarbejdet er af stor betydning for forebyggelse af vold, fremgår det. Hvis medarbejderne har en positiv tilgang til et tilbuds borgere og er i stand til at opbygge stærke og gode relationer til dem, har det gavnlige konsekvenser i mange sammenhænge – fx er det med til at gøre borgerne mindre udadreagerende.

– Vi ved, hvad der virker. Og det er altså alt det, vi laver til daglig som socialpædagoger. Derfor er rapporten også en kraftig understregning af, at vi når rigtig langt, hvis vi prioriterer både penge og ressourcer på den faglighed, der allerede både findes og virker, siger Benny Andersen.

Hent inspiration fra praksis

Vi har her i fagbladet for nylig rapporteret fra arbejdspladser, hvor man har knækket koden i forhold til at forebygge vold:

Læs fx om, hvordan man på Botilbuddet Grevenlund med fysiske rammer og den rigtige pædagogik skaber trivsel for både borgere og medarbejdere – og minimerer omfanget af vold og magtanvendelser: www.kortlink.dk/pfbq

Læs også om botilbuddet Orion, hvor man for nylig har modtaget en pris for ‘sin tryghedsskabende og forebyggende indsats i botilbud for mennesker med svære psykosociale belastninger’: www.kortlink.dk/pfbp

Ledelse og fysiske rammer

Kvalificeret ledelse fremhæves også i rapporten som en central medspiller i det voldsforebyggende arbejde. Det anbefales bl.a., at ledelsen giver medarbejderne indflydelse på arbejdet, sikrer rum og rammer til fælles refleksion, prioriterer uddannelse og kompetenceudvikling – og sørger for, at der på arbejdspladsen er en følelse af tillid og retfærdighed i forhold til bl.a. ledelsen.

Men ledelsens rolle er også afgørende i forhold til nye medarbejdere, hvor det fx beskrives, hvordan ledelsen bør have fokus på sikkerheden ved at sikre, at vikarer, der ikke har samme tætte kendskab til en institutions borgere som de faste medarbejdere, sættes forsvarligt ind i arbejdet og får retningslinjer for, hvilke opgaver en nyansat ikke bør udføre alene.

Endelig påpeger rapporten også, at de fysiske rammer spiller en rolle i arbejdet med at forebygge vold og udadreagerende adfærd. Først og fremmest er det vigtigt, at de fysiske rammer giver borgerne tilstrækkelige muligheder for at få ro og privatliv, ligesom der bør være gode lysforhold og tilstrækkeligt med plads.

Nye retningslinjer

Mens der fra regeringens side arbejdes videre med beslutningen om at etablere nye socialpsykiatriske afdelinger til borgere med særligt komplekse problemer, er Socialstyrelsen sideløbende i gang med at udarbejde retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Og det er i den forbindelse, styrelsen har sat SFI til at undersøge, hvad der virker bedst i praksis – med omtalte rapport som resultat.

– Jeg håber selvfølgelig, at regeringen vil læse med og lytte til eksperterne, der er dykket ned i dette felt. Når konklusionerne er så klokkeklare som i denne rapport, så er det afgørende, at de bliver tænkt videre med ind i de nye retningslinjer, siger Benny Andersen.


Download SFI-rapporten via www.kortlink.dk/pfbt

Bliv medlem