Gå til indhold

Forskning

Vold i hjemmet koster

En ud af 20 danske børn vokser op i en voldsramt familie. Det koster både på det menneskelige og samfundsøkonomiske plan, viser ny undersøgelse, som SFI har lavet for Mødrehjælpen

24. februar 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Hvad betyder det for børnene, når far slår mor, eller der på anden vis er vold i hjemmet? Det har SFI undersøgt for Mødrehjælpen gennem en stor registerdata-undersøgelse med data om børn, hvis far eller mor er registreret som udøver eller offer for vold i et offentligt register i Danmark. Altså hvor forælderen fx har en voldsdom eller har været på skadestuen efter en voldsepisode.

Undersøgelsen viser, at børn fra voldsramte familier på flere parametre klarer sig dårligere end børn fra familier uden vold – også når familierne på andre punkter er sammenlignelige.

Eksempelvis er børn fra voldsramte familier dobbelt så ofte anbragt eller får forebyggende foranstaltninger. De har halvanden gang så ofte posttraumatisk stress. Og de klarer sig også dårligere i skolen.

Merudgift på millioner

Undersøgelsen er ledet af seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, der siger:

– Vi kan ikke med den her type oplysninger vide, om barnet har været til stede, da volden fandt sted, eller om barnet ved, hvad der er sket. Men vi kan se, at mange børn uanset hvad oplever voldens konsekvenser – og vi ved, at der er et stort mørketal på området, da langt fra al vold fører til sigtelser og skadestuebesøg, som vi ser på her. Set i det lys er resultaterne bekymrende.

I undersøgelsen har forskerne også sat tal på, hvad volden koster i kroner og øre. Når man alene ser på de midler, der bruges på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, ambulant behandling og somatiske indlæggelser indtil barnet fylder 15 år, er prisen 200.000 kr. pr. barn. Da en ud af 20 danske børn vokser op i en voldsramt familie, svarer det til en en merudgift på ca. 450 mio. kr. pr. børneårgang.


Læs hele undersøgelsen via www.kortlink.dk/pr53

Bliv medlem