Gå til indhold

Handicap

Vigtig viden kan tabes på gulvet

Vi ved for lidt om, hvilke indsatser der virker for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Det viser en ny kortlægning fra Socialstyrelsen

24. februar 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Det er sparsomt med viden om, hvilke socialpædagogiske indsatser der virker for mennesker med multiple funktionsnedsættelser, som samtidig ikke har et talesprog. Det slås fast i en ny kortlægning fra Socialstyrelsen, som skal danne fundament for fremtidig videns­indsamling og tjene som inspiration for socialpædagoger, kommuner, regioner og botilbud.

Ifølge kortlægningen handler det om en kompleks og specialiseret gruppe på cirka 2.000 børn, unge og voksne, hvor de typiske og samtidige handicap er kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning, medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser af sansemotoriske færdigheder. De har omfattende og komplekse behov for hjælp og støtte, og derfor er der et stort behov for en tværfaglig og specialiseret indsats.

Men det eksisterende vidensgrundlag er altså tyndt, dokumenterer styrelsen gennem kortlægningen, som består af en gennemgang af en forskningslitteraturscreening fra 2014, en workshop med fagfolk samt kommuners og botilbuds svar på to spørgeskemaer.

Samtidig er den eksisterende viden er ikke skrevet ned i bøger, men findes især hos fagfolk med stor erfaring fra praksis på området. Det giver en risiko for, at vigtig viden går tabt med tiden.

Der mangler forskning

Samtidig giver den manglende forskning og dokumentation også den udfordring, at socialpædagoger ikke altid kan få fingre i den nødvendige viden og de gode praksiseksempler, som kan skabe kontakt, samspil og kommunikation med borgerne.

Desuden er der forskel på hvilke tilbud, indsatser og metoder, målgruppen bliver tilbudt. Kortlægningen viser, at der er tendens til, at især børn og unge får indsatser, der har et mere udviklende sigte med fokus på læring, mens ydelser og indsatser til voksne med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog ofte har større fokus på pleje og omsorg.

Risikoen for at tabe værdifuld viden om, hvilke indsatser og metoder der har positiv effekt for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, og den samtidige mangel på dokumentation og forskning på området, betyder, at Socialstyrelsen nu går i gang med at opbygge et fundament for fremtidig opbygning af en større viden. Kortlægningen er første skridt mod at styrke praksisfeltet ved at dokumentere erfaringsbaseret viden om de virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser, der anvendes i arbejdet med målgruppen.


Find kortlægningen og læs mere på www.kortlink.dk/pshn

Bliv medlem