Gå til indhold

God praksis

Udvikling af fremtidens boformer

I de kommende år skal et projekt udvikle og afprøve en række anbefalinger til god praksis i boformer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser

3. februar 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Hvem har fundet den gode løsning? Hvad er det, de gør? Og hvordan kan andre lære af det? De tre spørgsmål vil et nyt projekt, ‘Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser’, forsøge at besvare i de kommende år.

Projektet gennemføres af Fremfærd, og Socialpædagogerne og KL er projektledere. Målet er at udarbejde og afprøve anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på bosteder og i botilbudslignende tilbud til borgere med svære funktionsnedsættelser.

Der er tale om borgere, hvor problemstillinger kan være sammensat af udviklingshæmning, psykiske problemstillinger, misbrug, fravær af sociale relationer eller kognitive såvel som fysiske funktionsnedsættelser.

Baggrunden for projektet er, at målgruppen af borgere, der visiteres til sociale indsatser efter serviceloven, stiger. Udviklingen har de senere år været, at flere hjælpes til at bo i egen bolig, mens de borgere, der visiteres til varige botilbud med bostøtte, ofte viser sig at have større behov for indsatser målrettet de ofte meget sammensatte problemstillinger, disse borgere har.

Det stiller krav til den faglige udvikling af bostøtten – og til hvordan helheden i indsatsen kan udvikles og nytænkes med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed. Det har nogle kommunale botilbud og botilbudslignende boformer måske allerede gjort sig gode erfaringer med – og nu vil man med projektet indsamle viden om, hvad det så er, der virker godt i praksis.

Socialpædagogerne og KL søger derfor en ekstern samarbejdspartner, som skal være med til at udvælge bosteder, hvor socialtilsynene vurderer, at der er høj kvalitet.

Interesserede kan hente prækvalifikationsmateriale på www.kortlink.dk/pmb5

Bliv medlem