Gå til indhold

AMR

Hver anden får ikke tilbudt uddannelse

Hele 49 pct. af AMR’erne får ikke det tilbud om ekstra efteruddannelse, som de har ret til efter at have gennemgået den obligatoriske grunduddannelse i arbejdsmiljø

3. februar 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) på socialpædagogiske arbejdspladser får ikke det tilbud om to dages kompetenceudvikling, som de ifølge loven har krav på senest ni måneder efter, at de har afsluttet den obligatoriske grunduddannelse i arbejdsmiljø. Det viser en undersøgelse blandt 450 repræsentativt udvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, som Socialpædagogerne har lavet.

Ifølge reglerne har alle nyvalgte AMR’er udover de obligatoriske tre dages grunduddannelse også ret til at blive tilbudt to dages efteruddannelse senest ni måneder efter grunduddannelsen og derefter halvanden dags efteruddannelse hvert år. Mens 49 pct. af AMR’erne ikke bliver tilbudt de to dages kompetenceudvikling, er det hele 56 pct. af de socialpædagogiske arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke har fået tilbuddet om de årlige halvanden dags kompetenceudvikling. Dertil kommer, at kun en ud af 10 AMR’er har fået en kompetenceplan af arbejdsgiveren, viser undersøgelsen.

Og AMR’erne vil ellers gerne have efteruddannelse, så de bliver bedre til at løse problemer med arbejdsmiljøet og hjælpe kollegaerne: 91 pct. af de arbejdsmiljørepræsentanter, der blev tilbudt kompetenceudvikling, tog imod tilbuddet.

Guide: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er blevet tilbudt uddannelse?

Kend dine rettigheder. Udover den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal du tilbydes to dages supplerende kompetenceudvikling inden for det første funktionsår. De følgende år skal du tilbydes halvanden dags kompetenceudvikling. Loven giver mulighed for at lægge to års kompetenceforløb sammen, så du får tre sammenhængende dage.

Allier dig med andre AMR’er. Hvis I er flere AMR’er på din arbejdsplads, så tal sammen om hvilken kompetenceudvikling, der er behov for, før I går til ledelsen med forslag. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt, at I kommer afsted sammen, og andre gange kan det være en fordel, at I fordeler jer på flere mindre forløb – og vidensdeler, når I er retur.

Kræv din ret. Du har som AMR ret til at blive tilbudt uddannelse – det står i loven. Vis din leder lovteksten, som du finder via www.kortlink.dk/phau, se kapitel 7 i loven.

Lav en kompetenceudviklingsplan. Bed om et møde med din leder, hvor I sammen laver en kompetenceudviklingsplan. Planen skal matche de behov, I har på arbejdspladsen – og den skal justeres hvert år, da den skal indgå i den årlige arbejdsmiljødrøftelse (jf. link ovenfor, § 39).

Vær proaktiv. Vent ikke på, at din leder kommer med et tilbud, men vær proaktiv og opsøgende.

Fælles uddannelse. Foreslå din leder, at I kan tage af sted sammen på kompetenceudvikling.

Vigtigt med ajourført viden

Undersøgelsens resultater vidner om, at arbejdsmiljø ikke er så højt prioriteret, som det burde være på alle socialpædagogiske arbejdspladser, mener Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne.

– Alle AMR’er, som ikke har fået tilbuddet om kompetenceudvikling, bør rejse spørgsmålet hos deres leder eller i regi af TRIO’en, for de skal selvfølgelig have det tilbud om efteruddannelse, de har krav på, og det er arbejdsgiverens ansvar. De kan også henvende sig i kredsen for rådgivning, for det er enormt vigtigt, at AMR’erne er uddannet til og ajourført med den lovgivning, de skal agere indenfor, slår hun fast.

– Men jeg mener også, at arbejdet med at få arbejdsmiljø ind på lystavlen hos alle er et arbejde, som Socialpædagogerne skal være med til at løfte – hvilket vi er godt i gang med. Vi har sat fokus på arbejdsmiljøet i de den seneste kongresperiode, og arbejdet fortsætter, for et godt arbejdsmiljø er simpelthen en forudsætning for, at socialpædagogerne kan bruge deres faglighed – ligesom at høj faglighed er med til at give et godt arbejdsmiljø, siger Marie Sonne.

Tilfredshed med MED

Men Socialpædagogernes undersøgelse blandt AMR’erne tegner ikke kun et negativt billede. Undersøgelsen viser også, at arbejdsmiljørepræsentanterne i stigende grad kender og benytter sig af forbundets tilbud til dem: vidensportal, velkomstpakke til nye AMR’er, kurser og temadage.

Desuden melder AMR’erne om stor tilfredshed med samarbejdet i MED-udvalgene. Arbejdsmiljøarbejdet er en fast del af samarbejdet i MED-udvalget, og fire ud af fem svarer, at arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen på MED-møderne. To ud af tre arbejdsmiljørepræsentanter oplever, at MED-samarbejdet fungerer meget godt eller godt.  n


Mangler du at blive tilbudt kompetenceudvikling som AMR, så hører vi gerne fra dig. Skriv til journalist Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

Bliv medlem