Gå til indhold

Hjemløse

Gode erfaringer med Housing First

Både borgere og kommuner oplever, at Housing First-tilgangen hjælper hjemløse. Men manglen på boliger er stadig en udfordring

3. februar 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

I de seneste år har hjemløsheden i Danmark været stigende – ikke mindst blandt unge. Men faktisk findes der gode redskaber til at hjælpe de mest udsatte borgere, som ikke har noget sted at bo. SFI og Rambøll har evalueret arbejdet med at udbrede og forankre den såkaldte Housing First-tilgang i 24 kommuner, og erfaringerne er positive. Princippet i Housing First er, at den hjemløse borger skal have en permanet bolig og intensiv social støtte fra begyndelsen.

Evalueringen viser helt overordnet, at kommunerne oplever Housing First som en god tilgang til arbejdet med hjemløse. Langt hovedparten af de mest udsatte borgere, som netop er målgruppen for indsatsen, har fået egen bolig, er blevet boende gennem forløbet – og har været glade for deres nye hjem og indsatsen.

– Nogle har eksempelvis fået genskabt kontakten til deres familie og børn. Og selvom vi ikke kan se en systematisk forskel i fx misbrugsproblemer eller psykiske problemer, så skaber stabiliseringen af boligsituationen et godt udgangspunkt for, at de kan få det bedre, siger SFI-forsker Lars Benjaminsen.

Mangler stadig boliger

Der er dog stadig en stor udfordring forbundet med at anvende Housing First-tilgangen, viser evalueringen. Det er nemlig et stort problem for kommunerne at skaffe tilstrækkeligt med små og billige boliger, hvilket gør, at det i praksis kan være svært at udbrede metoden til at omfatte en større del af de hjemløse. Ifølge forskerne bag analysen er netop manglen på passende boliger hovedårsagen til den stigende hjemløshed i Danmark.

Ifølge Lars Benjaminsen kan Housing First – på trods af manglen på boliger – dog stadig betegnes som en effektiv indsats overfor denne meget udsatte gruppe borgere.

I uge 6 gennemfører SFI ‘Kortlægning af hjemløshed i 2017’ for Socialstyrelsen. Den seneste hjemløsetælling blev gennemført i 2015 og viste, at der er 6.138 hjemløse personer i Danmark.

Bliv medlem