Gå til indhold

Frivillighed

En ny måde at tænke udvikling på

I Aalborg Kommunes projekt Livskraft er borgernes drømme og relationer i fokus. Det bringer fagligheden i spil på en ny måde

24. februar 2017

Artikel

Forfatter: Af Malene Skov Jensen

Individuelle drømme og nærende fællesskaber får mennesker til at lyse og vokse, mener man i Aalborg Kommunes Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og døve. Derfor søsatte centret i januar 2016 et treårigt udviklingsprojekt kaldet Livskraft, hvor de ansatte med afsæt i borgernes drømme og motivation arbejder med kerneopgavens mål.

Målet med projektet er, at borgerne skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv, og at de oplever størst mulig selvstændighed og frihed.

– Det er et paradigmeskifte, hvor vi går fra, at pædagogen definerer opgaven og målene omkring borgeren med udgangspunkt i den enkeltes behov til i højere grad at tage udgangspunkt i den enkelte borgers drømme og motivation. Den tilgang til opgaven sætter fagligheden i spil på en helt ny måde, siger Hanne Lindholm Sørensen, der er assisterende leder på botilbuddet i Vester Hassing.

Relationer giver livskvalitet

De ansatte på Vester Hassing oplever, at de ser borgerne med nye øjne på grund af projektet. De tænker i højere grad borgernes ressourcer og motivation ind i omsorgsarbejdet, når det giver mulighed for at fremme den enkeltes selvstændighed, frihed og betydningsfrihed.

Projektet har fokus på at brede borgernes vifte af relationer ud og støtte dem i at indgå i ikke-betalte relationer.

– Når andre er sammen med dig, fordi du er dig, og du oplever, at du er betydningsfuld i andres liv, kan det øge din livskvalitet. Den slags relationer har mange af borgerne ikke, men de er begyndt at få det fra bl.a. frivillige, fortæller Hanne Lindholm Sørensen.

I alt involverer projektet næsten 600 borgere fra centrets botilbud, dagtilbud, bostøtte og væresteder.

Bliv medlem